Giáo dục

Đáp án phiếu bài tập tuần 7 đề A toán 4 tập một

Đáp án phiếu bài tập tuần 7 đề A toán 4 tập một

Bài làm:

ĐỀ A

PHẦN 1

1. 

a) Tổng của 131131 và 245245 là:

C. 376376       

b) Hiệu của 742356 và 356478 là:

D. 3857878

2.

B. 1065km Đ

3.

A -> (3)                        B -> (5)            

C -> (1)                        D -> (2)

4. 

Câu Đúng Sai
a) x  
b)   x
c) x  
d)   x

PHẦN  2

1.

Đáp án phiếu bài tập tuần 7 đề A toán 4 tập một

2.

a) $x$ – 2008 = 7999 

$x$ = 7999 + 2008

$x$ = 10007

b) $x$ + 56789 = 215345

$x$ = 215345 – 56789

$x$ = 158565

c) 178593 + $x$ = 427157

$x$ = 427157 – 178593 

$x$ = 248564

d) 976318 – $x$ = 764280

$x$ = 976318 – 764280

$x$ = 212038

3. Số cây huyện B trồng được là: 

157630 – 2917 = 154713 (cây)

Cả hai huyện trồng được số cây là:

157630 + 154713 = 312343 (cây)

Đáp số: 312343 cây

4. Với a  = 5, b = 7, c = 9 thì giá trị của biểu thức là: 

a) a x b + c = 5 x 7 + 9 = 35 + 9 = 44

b) a x b – c = 5 x 7 – 9 =  35 – 9 =  26

c) a + b x c = 5 + 7 x 9 = 5 + 63 = 68

d) (a + b) x c = (5 + 7) x 9 = 12 x 9 = 108

Câu hỏi Đáp án phiếu bài tập tuần 7 đề A toán 4 tập một được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button