Đáp án phiếu bài tập tuần 31 đề B toán 4 tập hai

Đáp án phiếu bài tập tuần 31 đề B toán 4 tập hai

Bài làm:

Phần 1. Trắc nghiệm

1. 

a. Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau mà hàng nghìn bằng 5 là:

    Đáp án đúng: C. 5987

b. Số bé nhất có 6 chữ số trong đó chữ số hàng trăm bằng 4 là:

    Đáp án đúng: B. 100400

2. 

a. Số $overline{37a8b}$ chia hết cho cả 2; 5 và 9 khi b = 0; a = 5 (S)

b. Số lớn nhất có 6 chữ số chia hết cho 5 và 9 là : 999990 (Đ)

c. Số nhỏ nhất có 6 chữ số chia hết cho cả 2; 3 và 5 là 10200 (S)

d. Số lớn nhất có 6 chữ số chia hết cho cả 2 và 5 đều dư 1 và chia hết cho 9 là 999981 (Đ)

3. 

Câu Đúng Sai
a. Hiệu của số tròn trăm lớn nhất có 5 chữ số và số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là 98877  X  
b. Tổng của số nhỏ nhất có 4 chữ số và số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là 1146    X
c. Tích của số lẻ nhỏ nhất có 5 chữ số với số chắn lớn nhất có 1 chữ số là 80008  X  
d. Số nhỏ nhất có 5 chữ số chia hết cho 2, 3 và 5 là 12000    X

4.

a. Dãy số: 17; 20; 23; 26; 29; 32; ….. Ba số hạng tiếp theo của dãy số đó là:

    Đáp án đúng: A. 35; 38; 41

b. Cho dãy số: 3; 8; 15; 24; 35;…. Ba số hạng tiếp theo của dãy đó là:

    Đáp án đúng: B. 48; 63; 80

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Bài giải:

Gọi số cần tìm là $overline{abcd}$ (a > 0 ; a; b; c; d < 10)

Vì $overline{abcd}$ là số lẻ nên d là chữ số lẻ.

$overline{abcd}$ chia cho 5 dư 4 nên d = 9

Tổng ba chữ số còn lại là: 11 – 9 = 2

Vì $overline{abcd}$ là số lớn nhất nên a lớn nhất có thể.

Vậy a = 2. Hai chữ số còn lại là 0

$overline{abcd}$ là 2009

Đáp số: 2009

2. Bài giải:

Trong tích trên có một thừa số chia hết cho 9 đó là 18 nen tích chia hết cho 9 hay $overline{166*2000}$ chia hết cho 9.

$overline{166*2000}$ có tổng các chữ số là:

   1 + 6 + 6 + * + 2 + 0 + 0 + 0 = 15 + *

Tổng trên chia hết cho 9 nên * = 3

    Đáp số: * = 3

3. 

1 x 1 + 1 = 2

2 x 2 + 1 = 5

3 x 3 + 1 = 10

4 x 4 + 1 = 17

5 x 5 + 1 = 26

………………..

Quy luật: Mỗi số hạng của dãy bằng chỉ số chỉ vị trí nhân với chính nó rồi cộng thêm 1. Ba số hạng tiếp theo của dãy là:

6 x 6 + 1 = 37

7 x 7 + 1 = 50

8 x 8 + 1 = 65

Ta có dãy: 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 65, …

Câu hỏi Đáp án phiếu bài tập tuần 31 đề B toán 4 tập hai được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button