Giáo dục

Đáp án bài tập 2 thì quá khứ tiếp diễn- Past continous

Đáp án bài tập 2 thì quá khứ tiếp diễn- Past continous

Bài làm:

Đề bài

Bài tập 2: Chia động từ trong ngoặc 

     1. At this time last year, they ­­­­­­­­­­­­(build) this house.

     2. I (drive) my car very fast when you called me.

     3. I (chat) with my friends while my teacher (teach) the lesson yesterday.

     4. My father (watch) TV when I got home.

     5. At this time yesterday, I (prepare) for my son’s birthday party.

     6. What you (do) at 8 pm yesterday?

     7. Where you (go) when I saw you last weekend?

     8. They (not go) to school when I met them yesterday.

     9. My mother (not do) the housework when my father came home.

    10. My sister (read) books while my brother (play) football yesterday afternoon.

Đáp án

Bài tập 2:
1. were building

2. was driving

3. was chatting – was teaching

4. was watching

5. was preparing

6. were you doing

7. were you going

8. weren’t going

9.  wasn’t doing

10. was reading – was  playing

Câu hỏi Đáp án bài tập 2 thì quá khứ tiếp diễn- Past continous được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
>
>