Giáo dục

Đáp án Bài tập 1: Điền vào chỗ trống

Đáp án Bài tập 1: Điền vào chỗ trống

Bài tập 1: Điền vào chỗ trống 

  1. Litter boys like ………………. trees. ( climb/ climbing/ have climbed )
  2. Mr.Ha decided ……………..….. his new suit .(wearing/ to wear/ wear )
  3. I enjoy ………………. with Miss Phuong. (to study/ studying / studied )
  4. Hoa and Lan have stopped ……….to each other. (to talk/ talking/ talks)

Bài làm:

Bài tập 1:

  1. climbing
  2. to wear
  3. to study/ studying 
  4. talking

Câu hỏi Đáp án Bài tập 1: Điền vào chỗ trống được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
>
>