Tài liệu

Dân số là gì?

Dân số là một tập hợp người trong một khu vực lãnh thổ hoặc một quốc gia. Ngoài ra khái niệm dân số thường được xem xét, nghiên cứu ở góc độ: Quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng.

Dân số khác dân cư, Nội hàm của khái niệm dân cư không chỉ bao gồm số người, cơ cấu theo độ tuổi và giới tính mà nó còn bao gồm cả các vấn đề phân bố, kinh tế, văn hóa, sức khoẻ, ngôn ngữ… tức là nó rộng hơn so với nội hàm của khái niệm dân số. Quy mô, cơ cấu dân số trên một lãnh thổ không ngừng biến động do có người được sinh ra, có người bị chết, có người di chuyển đến và có người chuyển đi, hoặc đơn giản chỉ là theo năm tháng, bất cứ ai cũng sẽ chuyển từ nhóm tuổi này sang nhóm tuổi khác. Như vậy, nói đến dân số là thường nói đến quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số và một số đặc trưng thay đổi của chúng. Vì vậy, dân số cũng thường được nghiên cứu ở trạng thái tĩnh lẫn trạng thái động.

– Nghiên cứu dân số ở trạng thái tĩnh (tại một thời điểm): Nghiên cứu trạng thái dân cư tại một thời điểm (thời điểm điều tra, hoặc tổng điều tra dân số): Số lượng, cơ cấu dân số theo một hay nhiều tiêu thức đặc trưng như: Tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn, nghề nghiệp…

– Nghiên cứu dân số ở trạng thái động (trong một thời kỳ): Nghiên cứu ba dạng vận động của dân cư: Vận động tự nhiên thông qua sinh và chết; Vận động cơ học tức là đi và đến; Vận động xã hội bao gồm những tiến triển về học vấn, nghề nghiệp, mức sống, hôn nhân…

Kết quả của 3 dạng vận động nêu trên là tập hợp đổi mới liên tục, hay nói một cách khác là xảy ra quá trình biến động dân số.

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
>
>