Tài liệu

Đại từ là gì? Chức năng và phân loại đại từ

Đại từ là gì?

Ý nghĩa khái quát

Đại từ là lớp từ dùng để thay thế và chỉ trỏ. Nghĩa của đại từ là biểu thị các quan hệ định vị bao hàm cả nghĩa trỏ và thay thế. Ý nghĩa thay thế ở đây là thay thế cái đã được gọi tên, cái đã được nói tới và được biết tới trước đó. Ý nghĩa thay thế là thay thế về mặt cú pháp chứ không thay thế về từ loại.

Khả năng kết hợp:

Đại từ có khả năng kết hợp rất hạn chế.

Chức năng cú pháp

Đại từ nói chung có thể đảm nhận được các chức năng cú pháp của thực từ được thay thế.

Phân loại và miêu tả

a. Đại từ để trỏ

– Đại từ trỏ người, sự vật (đại từ xưng hô): tôi, tao, tớ, ta, mày, nó, hắn, chúng tôi, chúng mày, chúng bay, họ, ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em, chủ tịch, bác sĩ, sếp …

Đại từ trỏ số lượng: bấy, bấy nhiêu,…

– Đại từ trỏ hoạt động, tính chất: thế, vậy…

b. Đại từ để hỏi

  • Đại từ để hỏi về người, sự vật: ai, gì, nào (cái gì, cái nào)…
  • Đại từ để hỏi về số lượng: bao giờ, bao lâu, mấy, bao nhiêu, bao lăm..
  • Đại từ để hỏi về hoạt động tính chất: sao, vì sao, nào, thế nào, ra sao…
Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button