Giáo dục

Cùng nghe bài hát “Dấu chấm hỏi” (sáng tác: Thế Hiển). Bạn nhỏ trong bài hát không được hưởng những quyền nào của trẻ em? Theo em, ai sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ quyền trẻ em của bạn nhỏ này.

Cùng nghe bài hát “Dấu chấm hỏi” (sáng tác: Thế Hiển). Bạn nhỏ trong bài hát không được hưởng những quyền nào của trẻ em? Theo em, ai sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ quyền trẻ em của bạn nhỏ này.

1. Khởi động

  • Cùng nghe bài hát “Dấu chấm hỏi” (sáng tác: Thế Hiển). 
  • Bạn nhỏ trong bài hát không được hưởng những quyền nào của trẻ em? Theo em, ai sẽ chịu trách nhiệm  bảo vệ quyền trẻ em của bạn nhỏ này.

Bài làm:
  • Bạn nhỏ trong bài hát không được hưởng những quyền nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ, học tập và vui chơi của trẻ em. Theo em,  nhà nước sẽ chịu trách nhiệm  bảo vệ quyền trẻ em của bạn nhỏ này.

Câu hỏi Cùng nghe bài hát “Dấu chấm hỏi” (sáng tác: Thế Hiển). Bạn nhỏ trong bài hát không được hưởng những quyền nào của trẻ em? Theo em, ai sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ quyền trẻ em của bạn nhỏ này. được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button