Blog

Chuỗi thức ăn là gì? Cân bằng hệ sinh thái tự nhiên

Chuỗi thức ăn là gì? Một khái niệm về mắt xích thức ăn giữa các loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng cùng nhau. Khái niệm tuy trừu tượng. Nhưng có cách giải thích đơn giản chỉ là con thỏ ăn cỏ để lớn và con sói ăn thịt con thỏ rồi con sói chết tạo thành phân thấm vào đất trồng để cỏ cây phát triển.

Chuỗi thức ăn là gì trong hệ sinh thái tự nhiên
Chuỗi thức ăn là gì trong hệ sinh thái tự nhiên

I.Chuỗi thức ăn là gì trong quá trình sinh tồn của sinh vật

Trong tự nhiên, tồn tại một dãy gồm nhiều động vật và thực vật có mối liên hệ dinh dưỡng với nhau. Điều này áp dụng cho một môi trường sinh thái nhất định. Năm 1927 nhà sinh thái học người Anh Elton đã de862 xuất ý tưởng về chuỗi thức ăn. Đây là nền tảng cho những nghiên cứu về sau liên quan đến môi trường tự nhiên. 

Theo cách hiểu nôm na của nhiều người thì chuỗi thức ăn là chuỗi những mối quan hệ ăn và bị ăn giữa các sinh vật với nhau. Sinh vật ở đây bao gồm thực vật và động vật trong tự nhiên. Trình tự các sinh vật nối kết nhau như một vòng tròn không có kết thúc. Chuỗi thức ăn xanh được cho là ‘nhà sản xuất’ của tự nhiên. Tiếp theo là các bậc dinh dưỡng tạo thành chuỗi thức ăn. 

Ví dụ một chuỗi thức ăn trong môi trường tự nhiên ở đồng ruộng Việt Nam

Lúa được trồng phát triển chín vàng → châu chấu ăn lúa –>gà, vịt ăn châu chấu –>con người ăn thịt gà, vịt

Như vậy, trong chuỗi thức ăn tự nhiên, con người cũng góp phần tham gia làm thay đổi hay cắt đứt chuỗi thức ăn. Cuối chuỗi thức ăn thường là mắt xích có mức độ dinh dưỡng cao nhất và không bị sinh vật khác ăn nó. 

II.Phân loại chuỗi thức ăn là gì theo tự nhiên 

Chuỗi thức ăn hay chuỗi dinh dưỡng là mối quan hệ mang tính mắt xích giữa các sinh vật trong hệ sinh thái. Dựa vào mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau mà các nhà môi trường học đã chia chuỗi thức ăn thành ba dạng là chuỗi thức ăn của sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải. Hơn nữa số lượng các chuỗi thức ăn liên kết với nhau không đổi để duy trì cân bằng tự nhiên. 

Chúng ta có thể hiểu rõ định nghĩa về chuỗi thức ăn thì nhìn vào biểu đồ dưới đây để thấy rằng chuỗi thức ăn nằm trong phạm vi rất nhỏ hẹp ( trên cơ thể một loại động vật) tạo ra chuỗi thức ăn lớn hơn tác động đến môi trường tự nhiên. Chẳng hạn chó, mèo → bọ chét → động vật nguyên sinh → vi khuẩn → lọc virus

chuỗi thức ăn là gì
Cây cối là mắt xích đầu tiên trong chuỗi thức ăn

III.Sinh vật sản xuất hay còn gọi là xích thức ăn chăn nuôi

Đó là một nhóm các sinh vật tự dưỡng hay sinh vật cung cấp. Mắt xích đầu tiên của chuỗi thức ăn nên sinh vật sản xuất trực tiếp tạo chất hữu cơ từ chất vô cơ. Chẳng hạn như cỏ mọc từ đất, nấm mọc từ rơm rạ…Trong nhóm sinh vật sản xuất có sinh vật tự dưỡng chia làm hai loại. Đó là sinh vật sử dụng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất chất hữu cơ (cây cối, cỏ, rong rêu). Loại còn lại là sinh vật tự dưỡng bằng nguồn năng lượng từ các phản ứng hóa học (vi khuẩn, virus, tảo)

Ví dụ: lá cây → sâu → chim chóc → vi sinh vật phân giải

IV.Sinh vật tiêu thụ trong chuỗi thức ăn là gì?

Không có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ như sinh vật sản xuất. Sinh vật tiêu thụ nằm trong chuỗi thức ăn với vai trò là nhóm sinh vật tiêu thụ sinh vật tự dưỡng hay các sinh vật dị dưỡng hoặc các sinh vật tiêu thụ khác. 

Chẳng hạn như: Lúa → chuột → rắn → đại bàng.

Sinh vật tiêu thụ chia làm nhiều nhánh động vật các cấp tùy theo phân loại của tự nhiên. Cũng có sự dao động cao thấp, tồn vong hay diệt vong của những loại động vật này trong chuỗi thức ăn. 

Động vật ăn thịt chiếm tỷ lệ cao trong chuỗi thức ăn

Động vật tiêu thụ cấp 1 hay động vật ăn cỏ: loại động vật cấp 1 xếp vị trí thứ hai sau sinh vật tự dưỡng. Chúng trực tiếp ăn thực vật như cỏ, lá cây…tạo năng lượng cần thiết. Động vật cấp 1 bao gồm voi, hươu cao cổ, chuột, côn trùng,… Trong chuỗi thức ăn động vật ăn thịt trở thành mồi ngon cho động vật ăn thịt cấp 2. 

Đông vật ăn thịt cấp 1 trong chuỗi thức ăn
Đông vật ăn thịt cấp 1 trong chuỗi thức ăn

Động vật tiêu thụ cấp 2 hay động vật ăn thịt: có một số loại động vật ăn thịt lớn săn mồi là các động vật có kích thước nhỏ hơn. Ví dụ như là rắn ăn chuột và đại bàng ăn thịt rắn. Nghĩa là rắn và chuột là động vật tiêu thụ cấp 1. Còn đại bàng là động vật tiêu thụ cấp 2. 

Tùy theo chuỗi thức ăn là gì mà chúng ta sẽ có tiếp tục động vật tiêu thụ cấp 3, động vật tiêu thụ cấp 4. Có khi trong chuỗi thức ăn này rong rêu — cá bé — cá lớn — gấu — hổ báo — con người. Động vật tiêu thụ cấp ba hay cấp 4 là gấu, hổ, báo. Nhưng trong chuỗi thức ăn khác thì gấu trở thành động vật tiêu thụ cấp 1.

Chuỗi thức ăn bắt đầu từ mật ong — gấu — hổ, báo.

V.Sinh vật phân giải

Đóng vai trò kết thúc và tái tạo sự sống trong chuỗi thức ăn. Đó là những vi khuẩn dị dưỡng, nấm phân hủy và biến đổi chất hữu cơ thành vô cơ. Chúng là những sinh vật phân giải hoạt động vô hình, vô thanh. Cho nên chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chất hữu cơ trong hệ sinh thái được hình thành từ năng lượng hóa học được lưu trữ và tiến hành trong các tầng đất sâu. 

Ví dụ như rơm rạ phân hủy — nấm — chuột bọ — rắn — đại bàng. 

Chuỗi thức ăn là gì? Đó là quy luật sinh tồn trong tự nhiên của sinh vật bao gồm thực vật và động vật. Dựa vào các mắt xích trong chuỗi thức ăn. Chúng ta nhận ra con người chính là mắt xích quan trọng nhất. Con người tác động đến tự nhiên và phá hủy chúng. Thay vì bảo vệ và sống hòa hợp như các loài sinh vật khác.

Xem thêm: Waifu Có Nghĩa Là Gì? Cách Thể Hiện Tình Cảm Với Các Waifu

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Blog Tổng hợp

Xem thêm

Chuỗi thức ăn là gì? Cân bằng hệ sinh thái tự nhiên

Chuỗi thức ăn là gì? Một khái niệm về mắt xích thức ăn giữa các loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng cùng nhau. Khái niệm tuy trừu tượng. Nhưng có cách giải thích đơn giản chỉ là con thỏ ăn cỏ để lớn và con sói ăn thịt con thỏ rồi con sói chết tạo thành phân thấm vào đất trồng để cỏ cây phát triển.

Chuỗi thức ăn là gì trong hệ sinh thái tự nhiên
Chuỗi thức ăn là gì trong hệ sinh thái tự nhiên

I.Chuỗi thức ăn là gì trong quá trình sinh tồn của sinh vật

Trong tự nhiên, tồn tại một dãy gồm nhiều động vật và thực vật có mối liên hệ dinh dưỡng với nhau. Điều này áp dụng cho một môi trường sinh thái nhất định. Năm 1927 nhà sinh thái học người Anh Elton đã de862 xuất ý tưởng về chuỗi thức ăn. Đây là nền tảng cho những nghiên cứu về sau liên quan đến môi trường tự nhiên. 

Theo cách hiểu nôm na của nhiều người thì chuỗi thức ăn là chuỗi những mối quan hệ ăn và bị ăn giữa các sinh vật với nhau. Sinh vật ở đây bao gồm thực vật và động vật trong tự nhiên. Trình tự các sinh vật nối kết nhau như một vòng tròn không có kết thúc. Chuỗi thức ăn xanh được cho là ‘nhà sản xuất’ của tự nhiên. Tiếp theo là các bậc dinh dưỡng tạo thành chuỗi thức ăn. 

Ví dụ một chuỗi thức ăn trong môi trường tự nhiên ở đồng ruộng Việt Nam

Lúa được trồng phát triển chín vàng → châu chấu ăn lúa –>gà, vịt ăn châu chấu –>con người ăn thịt gà, vịt

Như vậy, trong chuỗi thức ăn tự nhiên, con người cũng góp phần tham gia làm thay đổi hay cắt đứt chuỗi thức ăn. Cuối chuỗi thức ăn thường là mắt xích có mức độ dinh dưỡng cao nhất và không bị sinh vật khác ăn nó. 

II.Phân loại chuỗi thức ăn là gì theo tự nhiên 

Chuỗi thức ăn hay chuỗi dinh dưỡng là mối quan hệ mang tính mắt xích giữa các sinh vật trong hệ sinh thái. Dựa vào mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau mà các nhà môi trường học đã chia chuỗi thức ăn thành ba dạng là chuỗi thức ăn của sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải. Hơn nữa số lượng các chuỗi thức ăn liên kết với nhau không đổi để duy trì cân bằng tự nhiên. 

Chúng ta có thể hiểu rõ định nghĩa về chuỗi thức ăn thì nhìn vào biểu đồ dưới đây để thấy rằng chuỗi thức ăn nằm trong phạm vi rất nhỏ hẹp ( trên cơ thể một loại động vật) tạo ra chuỗi thức ăn lớn hơn tác động đến môi trường tự nhiên. Chẳng hạn chó, mèo → bọ chét → động vật nguyên sinh → vi khuẩn → lọc virus

chuỗi thức ăn là gì
Cây cối là mắt xích đầu tiên trong chuỗi thức ăn

III.Sinh vật sản xuất hay còn gọi là xích thức ăn chăn nuôi

Đó là một nhóm các sinh vật tự dưỡng hay sinh vật cung cấp. Mắt xích đầu tiên của chuỗi thức ăn nên sinh vật sản xuất trực tiếp tạo chất hữu cơ từ chất vô cơ. Chẳng hạn như cỏ mọc từ đất, nấm mọc từ rơm rạ…Trong nhóm sinh vật sản xuất có sinh vật tự dưỡng chia làm hai loại. Đó là sinh vật sử dụng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất chất hữu cơ (cây cối, cỏ, rong rêu). Loại còn lại là sinh vật tự dưỡng bằng nguồn năng lượng từ các phản ứng hóa học (vi khuẩn, virus, tảo)

Ví dụ: lá cây → sâu → chim chóc → vi sinh vật phân giải

IV.Sinh vật tiêu thụ trong chuỗi thức ăn là gì?

Không có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ như sinh vật sản xuất. Sinh vật tiêu thụ nằm trong chuỗi thức ăn với vai trò là nhóm sinh vật tiêu thụ sinh vật tự dưỡng hay các sinh vật dị dưỡng hoặc các sinh vật tiêu thụ khác. 

Chẳng hạn như: Lúa → chuột → rắn → đại bàng.

Sinh vật tiêu thụ chia làm nhiều nhánh động vật các cấp tùy theo phân loại của tự nhiên. Cũng có sự dao động cao thấp, tồn vong hay diệt vong của những loại động vật này trong chuỗi thức ăn. 

Động vật ăn thịt chiếm tỷ lệ cao trong chuỗi thức ăn

Động vật tiêu thụ cấp 1 hay động vật ăn cỏ: loại động vật cấp 1 xếp vị trí thứ hai sau sinh vật tự dưỡng. Chúng trực tiếp ăn thực vật như cỏ, lá cây…tạo năng lượng cần thiết. Động vật cấp 1 bao gồm voi, hươu cao cổ, chuột, côn trùng,… Trong chuỗi thức ăn động vật ăn thịt trở thành mồi ngon cho động vật ăn thịt cấp 2. 

Đông vật ăn thịt cấp 1 trong chuỗi thức ăn
Đông vật ăn thịt cấp 1 trong chuỗi thức ăn

Động vật tiêu thụ cấp 2 hay động vật ăn thịt: có một số loại động vật ăn thịt lớn săn mồi là các động vật có kích thước nhỏ hơn. Ví dụ như là rắn ăn chuột và đại bàng ăn thịt rắn. Nghĩa là rắn và chuột là động vật tiêu thụ cấp 1. Còn đại bàng là động vật tiêu thụ cấp 2. 

Tùy theo chuỗi thức ăn là gì mà chúng ta sẽ có tiếp tục động vật tiêu thụ cấp 3, động vật tiêu thụ cấp 4. Có khi trong chuỗi thức ăn này rong rêu — cá bé — cá lớn — gấu — hổ báo — con người. Động vật tiêu thụ cấp ba hay cấp 4 là gấu, hổ, báo. Nhưng trong chuỗi thức ăn khác thì gấu trở thành động vật tiêu thụ cấp 1.

Chuỗi thức ăn bắt đầu từ mật ong — gấu — hổ, báo.

V.Sinh vật phân giải

Đóng vai trò kết thúc và tái tạo sự sống trong chuỗi thức ăn. Đó là những vi khuẩn dị dưỡng, nấm phân hủy và biến đổi chất hữu cơ thành vô cơ. Chúng là những sinh vật phân giải hoạt động vô hình, vô thanh. Cho nên chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chất hữu cơ trong hệ sinh thái được hình thành từ năng lượng hóa học được lưu trữ và tiến hành trong các tầng đất sâu. 

Ví dụ như rơm rạ phân hủy — nấm — chuột bọ — rắn — đại bàng. 

Chuỗi thức ăn là gì? Đó là quy luật sinh tồn trong tự nhiên của sinh vật bao gồm thực vật và động vật. Dựa vào các mắt xích trong chuỗi thức ăn. Chúng ta nhận ra con người chính là mắt xích quan trọng nhất. Con người tác động đến tự nhiên và phá hủy chúng. Thay vì bảo vệ và sống hòa hợp như các loài sinh vật khác.

Xem thêm: Waifu Có Nghĩa Là Gì? Cách Thể Hiện Tình Cảm Với Các Waifu

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button