Giáo dục

Chọn những từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài vè sau:

Chọn những từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài vè sau:

A. Hoạt động cơ bản

1. Chọn những từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài vè sau: 

(cú, quả mít, vịt, gỗ, mỏ, mèo, tôm)

              Vè nói ngược

Ve vẻ vè ve                      Đặc  như ống bương

Cái vè nói ngược             Rỗng như ruột …….

Non cao đầy nước           Chó thì hay mô

Đáy biển đầy cây             Gà hay liếm la

Dưới đất lắm mây           Xù xì quả cà

Trên trời lắm cỏ              Trơn như…….

Trời thì có …….               Meo meo là …….

Chim thời có mồm          Quạc quạc là …….

Thẳng như lưng …..       Trâu thì hay trèo

Cong như cán cuốc         Rắn thì hay bước

Thơm nhất là ……….

Hôi nhất là hương

Bài làm:

              Vè nói ngược

Ve vẻ vè ve                      Đặc  như ống bương

Cái vè nói ngược             Rỗng như ruột gỗ

Non cao đầy nước           Chó thì hay mô

Đáy biển đầy cây             Gà hay liếm la

Dưới đất lắm mây           Xù xì quả cà

Trên trời lắm cỏ              Trơn như quả mít

Trời thì có mỏ                 Meo meo là vịt

Chim thời có mồm          Quạc quạc là mèo

Thẳng như lưng tôm      Trâu thì hay trèo

Cong như cán cuốc         Rắn thì hay bước

Thơm nhất là

Hôi nhất là hương

Câu hỏi Chọn những từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài vè sau: được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button