Giáo dục

Cho những đại từ sau, hãy xếp vào ô mà em cho là phù hợp : tôi, chúng tôi, nó, chúng nó, ta, chúng ta…

Cho những đại từ sau, hãy xếp vào ô mà em cho là phù hợp : tôi, chúng tôi, nó, chúng nó, ta, chúng ta…

c) Cho những đại từ sau, hãy xếp vào ô mà em cho là phù hợp : tôi, chúng tôi, nó, chúng nó, ta, chúng ta, họ, mày, hắn, vậy, thế, ai, gì, nào, sao, thế nào, ra sao, bao giờ, bao nhiêu.

Đại từ dùng để trỏ :

Trỏ người , sự vật : …………………………..

trỏ số lượng : …………………………………….

Trỏ hoạt động, tính chất, sự việc: ……………………………………

Đại từ để hỏi:

Hỏi về người, sự vật : …………………………..

Hỏi về số lượng: ………………………………………

Hỏi về hoạt động, tính chất, sự việc : ………………………..

Bài làm:

Đại từ dùng để trỏ :

  • Trỏ người , sự vật : tôi, nó, ta, chúng ta, họ, mày, hắn
  • trỏ số lượng : chúng nó, chúng tôi, chúng ta
  • Trỏ hoạt động, tính chất, sự việc: vậy, thế, nào

Đại từ để hỏi:

  • Hỏi về người, sự vật : ai
  • Hỏi về số lượng: bao nhiêu, bao giờ
  • Hỏi về hoạt động, tính chất, sự việc : gì, sao, thế nào, ra sao

Câu hỏi Cho những đại từ sau, hãy xếp vào ô mà em cho là phù hợp : tôi, chúng tôi, nó, chúng nó, ta, chúng ta… được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button