Tài liệu

Chỉ tiêu giá trị gia tăng (VA – Value added) là gì?

Khái niệm

Giá trị gia tăng là kết quả sản xuất mới tăng thêm trong từng thời kỳ. Nó phản ánh toàn bộ thành quả của đơn vị. Nó là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện tái sản xuất mở rộng, cải thiện đời sống người lao động, là cơ sở để tính thuế giá trị gia tăng.

Phương pháp tính

Giá trị gia tăng có thể tính theo 2 phương pháp sau:

– Phương pháp 1: phương pháp sản xuất:

–    Phương pháp 2: phương pháp phân phối:

Giá trị gia tăng bằng tổng các yếu tố sau:

+ Thu của người sản xuất

+ Thuế sản xuất

+ Khấu hao TSCĐ

+ Giá trị thặng dư

+ Thu nhập khác.

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button