Giải bài tậpLớp 7

Câu III.1, III.2 trang 12, 13 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Hướng dẫn giải Câu III.1, III.2 trang 12, 13 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2.

Dấu hiệu ở đây là gì?

Câu III.1 trang 12 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Số giờ nắng trong từng tháng năm 2008 của hai thành phố Hà Nội và Vũng Tàu được cho trong bảng sau:

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Hà Nội

63

26

67

73

143

116

144

124

123

92

148

114

VũngTàu

209

211

286

249

203

223

240

196

152

208

164

168

Xem thêm:  Câu 2.1, 2.2 trang 20 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b) Nhận xét chung  về số giờ nắng qua các tháng ở từng thành phố.

c) Tính số giờ nắng trung bình hàng tháng của mỗi thành phố và so sánh.

Giải

a) Số giờ nắng trong một tháng thuộc năm 2008 ở Hà Nội, ở Vũng Tàu.

b) Nói chung, trong năm 2008 số  giờ nắng ở Vũng Tàu không chênh lệch nhiều qua các tháng và thường cao hơn Hà Nội.

c) –  Số giờ nắng trung bình hàng tháng ở Hà Nội: 102,8.

– Số giờ nắng trung bình hàng tháng ở Vũng Tàu: 209,1

Câu III.2 trang 13 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Tỉ lệ dân số năm 2008 của các nước thuộc khu vực Đông Nam Á được cho trong bảng sau:

Thứ tự

Nước

Tỉ lệ tăng dân số (%)

1

Bru – nây

1,6

2

Cam – pu – chia

1,8

3

Đông – ti – Mo

3,2

4

In – đô- nê – xi –a

1,5

5

Lào

2,4

6

Ma – lai – xi –a

1,6

7

Mi – an – ma

0,9

8

Phi – líp – pin

2,1

9

Xin – Ga – Po

0,6

10

Thái Lan

0,5

11

Việt Nam

1,2

Xem thêm:  Giải bài 3 trang 71 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b) Nhận xét chung về tỉ lệ tăng dân số của các nước trong khu vực.

c) Vẽ biểu đồ (hình chữ nhật) đối với cấc nước In – đô – nê – xi – a, Xin – ga – po, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Việt Nam.

d) Tính tỉ lệ dân số trung bình của toàn khu vực và so sánh với Việt Nam.

Giải

a) Tỉ lệ tăng dân số của một nước thuộc khu vực Đông Nam Á.

b) Tỉ lệ cao nhất là của Đông-ti-mo, tỉ lê thấp là của Thái Lan.Có nhiều nước có tỉ lệ trong khoảng từ 1% đến 2%.

c) Hướng dẫn vẽ biểu đồ:

d) Tỉ lệ tăng dân số trung bình trong khu vực là 1,58%. So với tỉ lệ đó thì tỉ lệ tăng dân số ở Việt Nam thấp hơn.

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 7 – Xem ngay

Xem thêm:  Câu 36 trang 13 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Câu III.1, III.2 trang 12, 13 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button