Giải bài tậpLớp 7

Câu III.1, III.2, III.3, III.4 trang 54 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Hướng dẫn giải Câu III.1, III.2, III.3, III.4 trang 54 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2.

Chứng minh rằng trong một tam giác, đường cao không lớn hơn đường trung tuyến xuất phát từ một đỉnh.

Câu III.1 trang 54 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Chứng minh rằng trong một tam giác, đường cao không lớn hơn đường trung tuyến xuất phát từ một đỉnh.

Giải

Vì đường cao và đường trung tuyến xuất phát từ cùng một đỉnh lần lươt là đường vuông góc và đường xiên kẻ từ cùng một điểm đến cùng một đường thẳng nên ta có điều phải chứng minh.

Câu III.2 trang 54 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Cho tam giác ABC có hai đường trung tuyến AD, BE vuông góc với nhau. Chứng minh rằng BC < 2AC.

Giải

BC < 2AC nếu \({1 \over 2}BC = C{\rm{D < AC}}\)

Xét hai tam giác ADC có \(\widehat {{D_1}} = \widehat {{G_1}} + \widehat {{B_1}}\). Theo giả thiết \(\widehat {{G_1}} = 90^\circ \) nên \(\widehat {{D_1}}\) là góc tù.

Cạnh AC đối diện với góc \({{\rm{D}}_1}\) nên là cạnh lớn nhất, vậy AC > DC hay 2AC > 2DC = BC.

Câu III.3 trang 54 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Ba đường phân giác AD, BE, CF của tam giác ABC quy đồng tại O. Kẻ đường vuông góc OG đến BC. Chứng minh rằng \(\widehat {BOG} = \widehat {CO{\rm{D}}}\).

Giải

Để chứng minh \(\widehat {BOG} = \widehat {CO{\rm{D}}}\), ta chứng minh \(\widehat {BO{\rm{D}}} = \widehat {GOC}\).

Xét tam giác OAB, ta có

\(\widehat {BO{\rm{D}}} = {1 \over 2}\left( {\widehat A + \widehat B} \right) = {1 \over 2}\left( {180^\circ  – \widehat C} \right)\)                             (1)

Xét tam giác vuông OCG ta có:

\(\widehat {GOC} = 90^\circ  – {1 \over 2}\widehat C = {1 \over 2}\left( {180^\circ  – \widehat C} \right)\)                (2)

Từ (1) và (2) suy ra \(\widehat {BO{\rm{D}}} = \widehat {GOC}\). Vậy \(\widehat {BOG} = \widehat {CO{\rm{D}}}\).

Câu III.4 trang 54 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Cho tam giác ABC cân tại B có \(\widehat B = 112^\circ \). Kẻ đường cao AH và đường phân giác AD của tam giác đó. Tính các góc của tam giác AHD.

Giải

Xét tam giác vuông AHB. Ta có:

\(\widehat {ABH} = 180^\circ  – 112^\circ  = 68^\circ \)

\(\widehat {{A_1}} = 90^\circ  – \widehat {ABH} = 90^\circ  – 68^\circ  = 22^\circ \)

Tam giác ABC cân tại B có \(\widehat B = 112^\circ \) nên  

$$\widehat {BAC} = \left( {180^\circ  – 112^\circ } \right):2 = 34^\circ $$

Do đó \(\widehat {{A_2}} = 34^\circ :2 = 17^\circ \).Từ đó 

\(\widehat {HA{\rm{D}}} = \widehat {{A_1}} + \widehat {{A_2}} = 22^\circ  + 17^\circ  = 39^\circ \)

\(\widehat {H{\rm{D}}A} = 90^\circ  – \widehat {HA{\rm{D}}} = 90^\circ  – 39^\circ  = 51^\circ \)

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 7 – Xem ngay

Câu III.1, III.2, III.3, III.4 trang 54 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button