Giải bài tậpLớp 6

Câu II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 trang 97, 98 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Chọn đáp án đúng.

Câu II.1 trang 97 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Cho nửa mặt phẳng có bờ chứa là đường thẳng a và 3 điểm M, N, P (phân biệt). Nếu hai điểm M, N khác phía  với đường thẳng a và hai điểm N, P.

(A) Khác phía với đường thẳng a thì hai điểm M, P khác phía với đường thẳng a;

(B)  Cùng phía với đường thẳng a thì hai điểm M, P cìng phía với đường thẳng a;

(C)  Cùng phía với đường thẳng a thì hai điểm M, P khác phía với đường thẳng a;

(D) Cùng phía với đường thẳng a thì đôi một trong số các điểm M, P, N khác phía với đường thẳng a.

Giải

Đáp án (C)  Cùng phía với đường thẳng a thì hai điểm M, P khác phía với đường thẳng a.

Câu II.2 trang 97 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Số góc trong hình được tạo bởi 6 tia phân biệt, chung gốc bằng

(A) 5;                            (B) 6;

(C) 15;                         (D) 30

Giải

Đáp án (C) 15.

Câu II.3 trang 97 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Biết rằng \(\widehat {MNP} = 180^\circ \). Câu nào sau đây không đúng?

(A) Ba điểm M, N, P thẳng hàng;

(B) Hai tia MP và MN đối nhau;

(C) Hai tia NP và NM đối nhau;

(D) MNP là góc bẹt

Giải

Đáp án (B) Hai tia MP và MN đối nhau.

Câu II.4 trang 98 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Vẽ \(\widehat {mOn} = 36^\circ \). Vẽ tiếp góc nOp kề bù với góc nOm. Vẽ tiếp góc pOt phụ với góc mOn và tia Ot ở trong góc pOn (h.bs,6). Khi đó, số đo của góc nOt bằng bao nhiêu?

(A) 54°;                            (B) 72°;

(C) 92°;                           (D) 144°

Giải

Đáp án (C) 92°

Câu II.5 trang 98 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Vẽ \(\widehat {mOn} = 64^\circ \). Vẽ tiếp góc nOp kề bù với góc nOm. Vẽ tiếp Ox là tia phân giác của góc pOn (h.bs.7). Khi đó, số đo của góc xOy bằng bao nhiêu?

(A) 90°;                            (B) 58°;

(C) 36°;                           (D) 116°

Giải

Đáp án (A) 90°

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 6 – Xem ngay

Câu II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 trang 97, 98 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button