Giải bài tậpLớp 7

Câu I.1; I.2; I.3; I.4 trang 34 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Hướng dẫn giải Câu I.1; I.2; I.3; I.4 trang 34 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1.

Hãy chọn đáp án đúng.

Câu I.1 trang 34 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tích 25.95.28.98 bằng:

(A) 1113 ;                            (B) 1140 ;                       

(C) 32426 ;                         (D) 1813.

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (D) 1813.

Câu I.2 trang 34 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Thương \({{{{12}^{30}}} \over {{{36}^{15}}}}\) bằng:

(A) 415 ;                              (B) \({\left( {{1 \over 3}} \right)^{15}}\)                     

(C) \({\left( {{1 \over 3}} \right)^2}\)                           (D) 1.

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (A) 415.

Câu I.3 trang 34 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

\(\sqrt {{1 \over 9} + {1 \over {16}}} \) bằng

(A) \({1 \over 2}\);                         (B) \({1 \over 4}\);                       

(C) \({5 \over {12}}\);                       (D) \({2 \over 7}\).

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (C) \({5 \over {12}}\).

Câu I.4 trang 34 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Cho a + b + c = a2 + b2 + c2 = 1 và x : y : z = a : b : c.

Chứng minh rằng: (x + y + z)2 = x2 + y2 + z2.

Giải

Ta có \({x \over a} = {y \over b} = {z \over c} = {{x + y + z} \over {a + b + c}} = x + y + z\) (vì a + b + c = 1)

Do đó

\({\left( {x + y + z} \right)^2} = {{{x^2}} \over {{a^2}}} = {{{y^2}} \over {{b^2}}} = {{{z^2}} \over {{c^2}}} = {{{x^2} + {y^2} + {z^2}} \over {{a^2} + {b^2} + {c^2}}} = {x^2} + {y^2} + {z^2}\)

(vì a2 + b2 + c2 = 1)

Vậy (x + y + z)2 = x2 + y2 + z2.

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 7 – Xem ngay

Câu I.1; I.2; I.3; I.4 trang 34 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button