Giải bài tậpLớp 6

Câu 97 trang 29 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2

Tính giá trị a, b, c, d rồi tìm số nghịch đảo của chúng.

Tính giá trị a, b, c, d rồi tìm số nghịch đảo của chúng:

\(a = {1 \over 3} – {1 \over 4};\)                           \(b = {2 \over 7}.{{14} \over 5} – 1\)

\(c = {3 \over 4} – {1 \over {25}}.5;\)                      \(d =  – 8.\left( {6.{1 \over {24}}} \right)\)

Xem thêm:  Câu 108 trang 29 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2

Giải

\(a = {1 \over 3} – {1 \over 4} = {4 \over {12}} + {{ – 3} \over {12}} = {1 \over {12}}\) có số nghịch đảo là 12

\(b = {2 \over 7}.{{14} \over 5} – 1 = {4 \over 5} – {5 \over 5} = {{ – 1} \over 5}\) có số nghịch đảo là -5

\(c = {3 \over 4} – {1 \over {25}}.5 = {3 \over 4} – {1 \over 5} = {{15} \over {20}} + {{ – 4} \over {20}} = {{11} \over {20}}\) có số nghịch đảo là \({{20} \over {11}}\)

\(d =  – 8.\left( {6.{1 \over {24}}} \right) =  – 8.{1 \over 4} =  – 2\) có số nghịch đảo là \({{ – 1} \over 2}\)

Xem thêm:  Câu 158 trang 91 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Hanoi1000

Xem lời giải SGK – Toán 6 – Xem ngay

Câu 97 trang 29 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button