Giải bài tậpLớp 7

Câu 9.4, 9.5, 9.6 trang 52 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Hướng dẫn giải Câu 9.4, 9.5, 9.6 trang 52 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2.

Hãy tìm các góc của tam giác ABC.

Câu 9.4 trang 52 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Cho tam giác nhọn ABC cân tại đỉnh A. Hai đường cao xuất phát từ đỉnh B và đỉnh C cắt nhau tại M. Hãy tìm các góc của tam giác ABC, biết \(\widehat {BMC} = 140^\circ \).

Giải

Xét tam giác vuông BKM. Do \(\widehat {BMC} = 140^\circ \) nên \(\widehat {{B_1}} = 140^\circ  – 90^\circ  = 50^\circ \)

Trong tam giác vuông AHB có 

$$\widehat A = 90^\circ  – \widehat {{B_1}} = 90^\circ  – 50^\circ  = 40^\circ $$

Tam giác ABC cân tại A, có Â = 40° nên \(\widehat B = \widehat C = \left( {180^\circ  – 40^\circ } \right):2 = 70^\circ \).

Câu 9.5 trang 52 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Chứng minh rằng trong một tam giác, tia phân giác của một góc trong và hai tia phân giác của hai góc ngoài không kề với nó đồng quy tại một điểm, điểm đó cách đều ba đường thẳng chứa ba cạnh của tam giác.

Giải

Giả sử hai tia phân  giác của các góc ngoài tại đỉnh B và C của tam giác ABC cắt nhau tại O. Ta sẽ chứng minh AO là tia phân giác của góc A.

Kẻ các đường vuông góc OH, OI, OK từ O lần lượt đến các đường thẳng AB, BC, AC.

Vì BO là tia phân giác của góc HBC nên OH = OI         (1)

Vì CO là tia phân giác của góc KCB nên OI = OK         (2)

Từ (1) và (2) suy ra OI = OH = OK                                 (3)

Từ (3) suy ra AO là tia phân giác của góc BAC và ta có điều phải chứng minh.

Câu 9.6 trang 52 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Cho tam giác ABC, Hai đường phân giác của các cặp góc ngoài đỉnh B và C, đỉnh C và A, đỉnh A và B lần lượt cắt nhau tại A’, B’, C’. Chứng minh rằng AA’, BB’, CC’ là các đường cao của tam giác A’B’C’. Từ đó suy ra giao điểm của ba đường phân giác của tam giác ABC là trực tâm của tam giác A’B’C’.

Giải

Ta có \({\rm{AA}}’ \bot AB’\) vì chúng là hai tia phân giác của hai góc kề bù. Tương tự \({\rm{AA}}’ \bot AC’\). Vì qua A chỉ có một đường vuông góc với AA’ nên ba điểm B’, A, C’ thẳng hàng và \({\rm{AA}}’ \bot B’C’\), hay A’A là một đường cao của tam giác A’B’C’. Hoàn toàn tương tự ta chứng minh được BB’ và CC’ là hai đường cao của tam giác A’B’C’.

Mặt khác theo cách chứng minh của bài 9.5 ta có AA’, BB’, CC’ là ba tia phân giác của các góc A, B, C của tam giác ABC.Từ đó suy ra giao điểm của ba đường phân giác của tam giác ABC là trực tâm của tam giác A’B’C’.

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 7 – Xem ngay

Câu 9.4, 9.5, 9.6 trang 52 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button