Giải bài tậpLớp 7

Câu 9.1, 9.2, 9.3 trang 51, 52 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Hướng dẫn giải Câu 9.1, 9.2, 9.3 trang 51, 52 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2.

Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định.

Câu 9.1 trang 51 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

(A) Trực tâm của một tam giác bao giờ cũng nằm trong tam giác.

(B)  Trực tâm của một tam giác bao giờ cũng nằm ngoài tam giác.

(C)  Trực tâm của một tam giác bao giờ cũng trùng với một đỉnh của tam giác.

(D) Cả ba khẳng định trên đều sai.

Giải

Trực tâm của tam giác nằm trong tam giác chỉ với tam giác nhọn, nằm ngoài tam giác chỉ với tam giác tù, trùng với một đỉnh của tam giác chỉ với tam giác vuông.

Chọn (D) Cả ba khẳng định trên đều sai.

Câu 9.2 trang 52 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Cho tam giác ABC không là tam giác cân. Khi đó trực tâm của tam giác ABC là giao điểm của:

(A) Ba đường trung tuyến;

(B) Ba đường phân giác;

(C) Ba đường trung trực;

(D) Ba đường cao.

Hãy chọn phương án đúng.

Giải

Chọn (D) Ba đường cao.

Câu 9.3 trang 52 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Cho tam giác ABC có hai đường cao AH, BK cắt nhau tại điểm M. Hãy tính góc AMB biết  = 55°, \(\widehat B = 67^\circ \).

Giải

Để tính góc AMB, ta cần tính \(\widehat {{A_1}},\widehat {{B_1}}\)

Trong tam giác vuông AHB có \(\widehat {{A_1}} = 90^\circ  – \widehat {ABH} = 90^\circ  – 67^\circ  = 23^\circ \)

Trong tam giác vuông AKB có \(\widehat {{B_1}} = 90^\circ  – \widehat {BAK} = 90^\circ  – 55^\circ  = 35^\circ \)

Vậy trong tam giác AMB có 

\(\widehat {AMB} = 180^\circ  – \left( {\widehat {{A_1}} + \widehat {{B_1}}} \right) \)\(\;= 180^\circ  – (23^\circ  + 35^\circ ) = 122^\circ \)

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 7 – Xem ngay

Câu 9.1, 9.2, 9.3 trang 51, 52 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button