Giải bài tậpLớp 6

Câu 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 trang 24 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Hãy chọn kết quả đúng

Câu 9.1 trang 24 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng:

(A) Số đối của \({{ – 3} \over 4}\) là                 1) \({7 \over {11}}\) 

(B)   Số đối của \({{ – 7} \over {11}}\)  là               2) 0

(C)  Số đối của \({{ – 7} \over {11}}\) là                 3) \({3 \over 7}\)

(D) Số đối của 0 là                     4) \({3 \over 4}\)  

                                                      5) \({{ – 7} \over 3}\) 

Giải

A)–4; B)-1; C)–5; D)-2     

Câu 9.2 trang 24 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Kết quả của phép tính \({1 \over 3} – {1 \over 4} + {1 \over 5} – {1 \over 6}\) là

\(\left( A \right){{17} \over {60}};\)

\(\left( B \right){{13} \over {60}};\)                                     

\(\left( C \right){7 \over {60}};\)

\(\left( D \right){{23} \over {60}}\)

Hãy chọn kết quả đúng

Giải

Chọn đáp án \(\left( C \right){7 \over {60}};\)

Câu 9.3 trang 24 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

a) Chứng tỏ rằng n ∈ N, n # 0 thì:

\({1 \over {n(n + 1)}} = {1 \over n} – {1 \over {n + 1}}\)

b) Áp dụng kết quả ở câu a) để tính nhanh: 

\(A = {1 \over {1.2}} + {1 \over {2.3}} + {1 \over {3.4}} + … + {1 \over {9.10}}\)

Giải

a) \({1 \over {n(n + 1)}} = {{n + 1 – n} \over {n(n + 1)}} = {{n + 1} \over {n(n + 1)}} – {{n + 1} \over {n(n + 1)}} = {1 \over n} – {1 \over {n + 1}}\)      

b) \(S = 1 – {1 \over 2} + {1 \over 2} – {1 \over 3} + {1 \over 3} – {1 \over 4} + … + {1 \over 9} – {1 \over {10}} \)

\(S= 1 – {1 \over {10}} = {9 \over {10}}\)      

Câu 9.4 trang 24 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Tính nhanh \(A = {1 \over 6} + {1 \over {12}} + {1 \over {20}} + {1 \over {30}} + {1 \over {42}} + {1 \over {56}}\) 

Giải

\( = {1 \over {2.3}} + {1 \over {3.4}} + {1 \over {4.5}} + {1 \over {5.6}} + {1 \over {6.7}} + {1 \over {7.8}}\) 

\( = {1 \over 2} – {1 \over 3} + {1 \over 3} – {1 \over 4} + {1 \over 4} – {1 \over 5} + {1 \over 5} – {1 \over 6} + {1 \over 6} – {1 \over 7} + {1 \over 7} – {1 \over 8} = {1 \over 2} – {1 \over 8} = {3 \over 8}\) 

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 6 – Xem ngay

Câu 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 trang 24 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button