Giải bài tậpLớp 6

Câu 71 trang 77 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Hãy nhận xét sự thay đổi (tăng, giảm) của các số trong mỗi dãy số sau và viết hai số tiếp theo của mỗi dãy số đó. Mỗi dãy số mới có 5 dãy số, hãy tính tổng của mỗi dãy số đó.

Hãy nhận xét sự thay đổi (tăng, giảm) của các số trong mỗi dãy số sau và viết hai số tiếp theo của mỗi dãy số đó. Mỗi dãy số mới có 5 dãy số, hãy tính tổng của mỗi dãy số đó.

Xem thêm:  Câu 133 trang 87 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

a) 6, 1, -4, …                                      b) -13, -6, 1

Giải

a) Số hạng đứng sau giảm đi 5 đơn vị so với số hạng đứng trước.

Hai số tiếp theo của dãy số: 6, 1, -4, -9, -14

Ta có :  6 + 1 + ( -4) + ( -9) + ( -14)

= \(\left[ {7 + \left( { – 4} \right)} \right] + \left[ {\left( { – 9} \right) + \left( { – 14} \right)} \right] = 3 + ( – 23) =  – 20\)

b) Số hạng đứng sau tăng thêm 7 đơn vị so với số hạng đứng trước.

Hai số tiếp theo của dãy số : -13; -6; 1; 8; 15

Xem thêm:  Câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Ta có :  (-13) + ( -6) + 1 + 8 +15

= \(\left[ {\left( { – 13} \right) + 15} \right] + \left[ {\left( { – 6} \right) + 8} \right] + 1 = 2 + 2 + 1 = 5\)

Hanoi1000

Xem lời giải SGK – Toán 6 – Xem ngay

Câu 71 trang 77 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button