Giải bài tậpLớp 7

Câu 7.1, 7.2 trang 25 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Hướng dẫn giải Câu 7.1, 7.2 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2.

Thu gọn và sắp xếp các đa thức.

Câu 7.1 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Cho

\(f\left( x \right) = {x^5} + 3{{\rm{x}}^2} – 5{{\rm{x}}^3} – {x^7} + {x^3} + 2{{\rm{x}}^2} + {x^5} – 4{{\rm{x}}^2} + {x^7}\)

\(g\left( x \right) = {x^4} + 4{{\rm{x}}^3} – 5{{\rm{x}}^8} – {x^7} + {x^3} + {x^2} – 2{{\rm{x}}^7} + {x^4} – 4{{\rm{x}}^2} – {x^8}\)

Thu gọn và sắp xếp các đa thức f(x) và g(x) theo luỹ thừa giảm của biến rồi tìm bậc của đa thức đó.

Xem thêm:  Giải bài 3.38 trang 59 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Kết nối tri thức

Giải

\(\eqalign{
& f\left( x \right) = {x^5} + 3{{\rm{x}}^2} – 5{{\rm{x}}^3} – {x^7} + {x^3} + 2{{\rm{x}}^2} + {x^5} – 4{{\rm{x}}^2} + {x^7} \cr
& \Rightarrow f(x) = 2{{\rm{x}}^5} – 4{{\rm{x}}^3} + {x^2} \cr} \)

Đa thức có bậc là 5

\(\eqalign{
& g\left( x \right) = {x^4} + 4{{\rm{x}}^3} – 5{{\rm{x}}^8} – {x^7} + {x^3} + {x^2} – 2{{\rm{x}}^7} + {x^4} – 4{{\rm{x}}^2} – {x^8} \cr
& \Rightarrow g(x) = – 6{{\rm{x}}^8} – 3{{\rm{x}}^7} + 2{{\rm{x}}^4} + 5{{\rm{x}}^3} – 3{{\rm{x}}^2} \cr} \)

Đa thức có bậc là 8.

Câu 7.2 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Giá trị của đa thức \({\rm{x}} + {{\rm{x}}^3} + {{\rm{x}}^5} + {{\rm{x}}^7} + {{\rm{x}}^9} + …… + {{\rm{x}}^{101}}\) tại x = -1  là:

Xem thêm:  Giải Bài 1, 2, 3 trang 76 SGK Toán lớp 5 - Luyện tập

 (A) -101;                      (B) -100;

(C) -51;                         (D) -50

Hãy chọn phương án đúng.

Giải

Đáp án đúng là (C) -51.

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 7 – Xem ngay

Câu 7.1, 7.2 trang 25 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button