Giải bài tậpLớp 7

Câu 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 trang 21 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Hướng dẫn giải Câu 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 trang 21 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1.

Điền dấu x vào ô thích hợp trong bảng sau.

Cho tỉ lệ thức \({{7,5} \over 4} = {{22,5} \over {12}}\). Điền dấu x vào ô thích hợp trong bảng sau:

Câu

Đúng

Sai

a) Các số 7,5 và 12 là các ngoại tỉ

 

 

b) Các số 4 và 7,5 là các trung tỉ

 

 

c) Các số 4 và 22,5 là các trung tỉ

 

 

d) Các số 22,5 và 12 là các trung tỉ

 

 

e) Các số 7,5 và 22,5 là các ngoại tỉ

 

 

Giải

a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Sai; e) Sai.

Câu 7.2 trang 21 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Từ tỉ lệ thức \({a \over b} = {c \over d}\) (a, b, c, d khác 0) ta suy ra:

(A) \({a \over d} = {b \over c}\);

(B) \({a \over c} = {b \over d}\);

(C) \({d \over c} = {a \over b}\);

(D) \({b \over c} = {d \over a}\).

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (B) \({a \over c} = {b \over d}\).

Câu 7.3 trang 21 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Cho \({a \over b} = {c \over d}\) (a, b, c khác 0, a ≠ b, c ≠ d).

Chứng minh rằng \({a \over {a – b}} = {c \over {c – d}}\)

Giải

\({a \over b} = {c \over d} \Rightarrow ad = bc\)

\({a \over {a – b}} = {{ad} \over {d(a – b)}} = {{bc} \over {ad – bd}} \)

\(= {{bc} \over {bc – bd}} = {{bc} \over {b(c – d)}} = {c \over {c – d}}\)

Câu 7.4 trang 21 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Cho tỉ lệ thức \({a \over b} = {c \over d}\)

Chứng minh rằng \({{ac} \over {bd}} = {{{a^2} + {c^2}} \over {{b^2} + {d^2}}}\)

Giải

Đặt \({a \over b} = {c \over d} = k\) thì a = kb, c = kd.

Ta có: \({{ac} \over {bd}} = {{bk.dk} \over {bd}} = {{bd.{k^2}} \over {bd}} = {k^2}\)                 (1)

\({{{a^2} + {c^2}} \over {{b^2} + {d^2}}} = {{{{\left( {bk} \right)}^2} + {{\left( {dk} \right)}^2}} \over {{b^2} + {d^2}}} \)

\(= {{{b^2}{k^2} + {d^2}{k^2}} \over {{b^2} + {d^2}}} = {{({b^2} + {d^2}).{k^2}} \over {{b^2} + {d^2}}} = {k^2}\)   (2)

Từ (1) và (2) suy ra \({{ac} \over {bd}} = {{{a^2} + {c^2}} \over {{b^2} + {d^2}}}\)

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 7 – Xem ngay

Câu 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 trang 21 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button