Giải bài tậpLớp 6

Câu 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 trang 18, 19 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Hãy chọn đáp số đúng

Câu 7.1 trang 18 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Tổng của hai phân số \({7 \over {15}}\) và \({{ – 2} \over 5}\) bằng

\(\left( A \right){5 \over {10}};\)                                                                    

\(\left( B \right){5 \over {20}};\)

\(\left( C \right){1 \over {15}};\)

\(\left( D \right){{ – 1} \over {15}}\)

Hãy chọn đáp số đúng

Giải

Chọn đáp án \(\left( C \right){1 \over {15}}\)

Câu 7.2 trang 18 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Tổng của ba phân số \({1 \over 3},{4 \over 7}\)  và \({{ – 5} \over {21}}\) bằng

\(\left( A \right){2 \over 3};\)                                                                        

\(\left( B \right){3 \over {31}};\)

\(\left( C \right){{24} \over {21}};\)

\(\left( D \right){{27} \over {42}}\)

Hãy chọn đáp án đúng

Giải

Chọn đáp án \(\left( A \right){2 \over 3}\)

Câu 7.3 trang 18 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

 

Không tính tổng của ba phân số sau, hãy chứng tỏ rằng tổng đó nhỏ hơn 2

\(A = {{11} \over {29}} + {9 \over {17}} + {{10} \over {19}}\)

Giải

\({{11} \over {29}} < {{11} \over {15}};{9 \over {17}} < {9 \over {15}};{{10} \over {19}} < {{10} \over {15}}\). Do đó:                             

\(A = {{11} \over {15}} + {9 \over {15}} + {{10} \over {15}} = {{30} \over {15}} = 2\) 

Câu 7.4 trang 19 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Cho \(A = {{2011} \over {2012}} + {{2012} \over {2013}};B = {{2011 + 2012} \over {2012 + 2013}}\)   

Trong hai số A và B, số nào lớn hơn?

Giải

\(A = {{2011} \over {2012}} + {{2012} \over {2013}} > {{2011} \over {2013}} + {{2012} \over {2013}} = {{2011 + 2012} \over {2013}} > {{2011 + 2012} \over {2012 + 2013}} = B\)

Vậy A > B

Câu 7.5 trang 19 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Viết phân số \({7 \over {16}}\) và thành tổng của hai phân số tối giản có mẫu khác nhau.

Giải

Có thể viết như sau:

\({7 \over {16}} = {{1 + 6} \over {16}} = {1 \over {16}} + {6 \over {16}} = {1 \over {16}} + {3 \over 8};\) 

\({7 \over {16}} = {{2 + 5} \over {16}} = {2 \over {16}} + {5 \over {16}} = {1 \over 8} + {5 \over {16}};\)

\({7 \over {16}} = {{3 + 4} \over {16}} = {3 \over {16}} + {4 \over {16}} = {3 \over {16}} + {1 \over 4};\)

Hanoi1000.vn

 

Xem lời giải SGK – Toán 6 – Xem ngay

Câu 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 trang 18, 19 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button