Giải bài tậpLớp 6

Câu 64 trang 137 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Cho đoạn thẳng AB và trung điểm M của nó. Chứng tỏ rằng nếu C là điểm nằm giữa M và B.

Cho đoạn thẳng AB và trung điểm M của nó. Chứng tỏ rằng nếu C là điểm nằm giữa M và B thì \(CM = {{CA – CB} \over 2}\)

Giải

Vì M là trung điểm AB nên AM = BM

Vì M nằm giữa A và C nên AM + MC =  AC

Vì C nằm giữa B và M nên BC + MC = BM \(\Rightarrow \) BC = BM – MC

Suy ra:   AC > BC

Ta có: AC – BC = (AM + MC) – (BM – MC)

                             = AM + MC – BM + MC = 2MC

\( \Rightarrow CM = {{CA – CB} \over 2}\) 

Hanoi1000

Xem lời giải SGK – Toán 6 – Xem ngay

Câu 64 trang 137 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button