Giải bài tậpLớp 7

Câu 61 trang 81 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Hướng dẫn giải Câu 61 trang 81 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1.

a) Biết rằng điểm A(a; -1,4) thuộc đồ thị của hàm số y = 3,5x.Tìm giá trị của a.

a) Biết rằng điểm A(a; -1,4) thuộc đồ thị của hàm số y = 3,5x. Tìm giá trị của a.

b) Biết rằng điểm B(0,35; b) thuộc đồ thị của hàm số \(y = {1 \over 7}x\). Tìm giá trị của b.

Giải

a) Điểm A(a; -1,4) thuộc đồ thị hàm số y = 3,5x nên khi x = a ta có y = -1,4. Suy ra \( – 1,4 = 3,5.a \Rightarrow a = {{ – 1,4} \over {3,5}} = {{ – 2} \over 5} =  – 0,4\)

b) Điểm B(0,35; b) thuộc đồ thị hàm số \(y = {1 \over 7}x\) nên khi x = 0,35 ta có y = b.

Suy ra: \(b = {1 \over 7}.0,35 = 0,05\)

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 7 – Xem ngay

Câu 61 trang 81 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button