Giải bài tậpLớp 7

Câu 61 trang 48 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Hướng dẫn giải Câu 61 trang 48 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2.

a) Chứng minh rằng OB = OC.

Cho góc xOy bằng 60°, điểm A nằm trong góc xOy. Vẽ điểm B sao cho Ox là đường trung trực của AB. Vẽ điểm C sao cho Oy là đường trung trực của AC.

a) Chứng minh rằng OB = OC

b) Tính số đo góc BOC.

Giải

a) Ox là đường trung trực của AB.

 OB = OA (tính chất đường trung trực)             (1)

Xem thêm:  Câu 47 trang 75 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Oy là đường trung trực của AC.

 OA = OC (tính chất đường trung trực)             (2)

Từ (1) và (2) suy ra:  OB = OC.

b) ∆OAB cân tại O.

Ox là đường trung trực của AB.

Nên Ox là đường phân giác của \(\widehat {AOB}\) (tính chất tam giác cân)

\( \Rightarrow \widehat {{O_3}} = \widehat {{O_4}}\)

∆OAC cân tại O

Oy là đường trung trực của AC.

Nên Oy là đường phân giác của \(\widehat {AOC}\) (tính chất tam giác cân)

\( \Rightarrow \widehat {{O_1}} = \widehat {{O_2}}\)

Suy ra: \(\widehat {{O_1}} + \widehat {{O_3}} = \widehat {{O_2}} + \widehat {{O_4}}\)

\(\widehat {BOC} = \widehat {{O_1}} + \widehat {{O_2}} + \widehat {{O_3}} + \widehat {{O_4}} \)

            \(= 2\left( {\widehat {{O_1}} + \widehat {{O_3}}} \right) \)

            \(= 2\widehat {xOy} \)

            \(= 2.60^\circ  = 120^\circ \)

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 7 – Xem ngay

Xem thêm:  Câu 58 trang 48 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Câu 61 trang 48 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button