Giải bài tậpLớp 7

Câu 60 trang 80 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Hướng dẫn giải Câu 60 trang 80 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1.

Trong các điểm A, B, C, D, E có những điểm nào thuộc đồ thị của hàm số sau.

Trong các điểm \(A\left( {6; – 2} \right),B\left( { – 2; – 10} \right),C\left( {1;1} \right){\rm{,}}D\left( { – {1 \over 3};1{2 \over 3}} \right),E(0;0)\) có những điểm nào thuộc đồ thị của hàm số:

a) \(y =  – {1 \over 3}x\)

b) \(y = 5{\rm{x}}\)

Giải

Cho các điểm \(A\left( {6; – 2} \right),B\left( { – 2; – 10} \right),C\left( {1;1} \right){\rm{,}}D\left( { – {1 \over 3};1{2 \over 3}} \right),E(0;0)\)

a) Hàm số \(y =  – {1 \over 3}x\)

\(f(6) =  – {1 \over 3}.6 =  – 2\)

Vậy A(6; -2) thuộc đồ thị hàm số \(y =  – {1 \over 3}x\)

\(f( – 2) =  – {1 \over 3}.( – 2) = {2 \over 3} \ne  – 10\)

Vậy B(-2;-10) không thuộc đồ thị hàm số \(y =  – {1 \over 3}x\)

\(f(1) =  – {1 \over 3}.1 =  – {1 \over 3} \ne 1\)

Vậy điểm C(1; 1) không thuộc đồ thị hàm số \(y =  – {1 \over 3}x\)

\(f\left( { – {1 \over 3}} \right) =  – {1 \over 3}.\left( { – {1 \over 3}} \right) = {1 \over 9} \ne 1{2 \over 3}\)

Vậy \({\rm{D}}\left( { – {1 \over 3};1{2 \over 3}} \right)\) không thuộc đồ thị hàm số \(y =  – {1 \over 3}x\)

\(f\left( 0 \right) =  – {1 \over 3}.0 = 0\)

Vậy E(0; 0) thuộc đồ thị hàm số \(y =  – {1 \over 3}x\)

b) Hàm số y = 5x

f(6) = 5. 6 = 30 ≠ -2

Vậy điểm A(6; -2) không thuộc đồ thị hàm số y = 5x

f(-2) = 5. (-2) = -10

Vậy B(-2; -10) thuộc đồ thị hàm số y = 5x

f(1) = 5. 1 = 5 ≠ 1

Vậy C(1; 1) không thuộc đồ thị hàm số y = 5x

\(f\left( { – {1 \over 3}} \right) = 5.\left( { – {1 \over 3}} \right) =  – 1{2 \over 3} \ne 1{2 \over 3}\)

Vậy D\(\left( { – {1 \over 3};1{2 \over 3}} \right)\) không thuộc đồ thị hàm số y = 5x

f(0) = 5. 0 = 0

Vậy điểm E(0; 0) thuộc đồ thị hàm số y = 5x

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 7 – Xem ngay

Câu 60 trang 80 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button