Giải bài tậpLớp 6

Câu 58 trang 75 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Tìm tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn.

Tìm tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn:

a) – 6 < x < 5                            b) -9 < x < 9

Giải

a) Các số nguyên thỏa mãn – 6 < x < 5 là:

-5 , -4, -3,  -2,  -1 ; 0 , 1, 2, 3, 4

Ta có:   

\((-5 ) +(-4) +(-3)+ ( -2) +( -1 )\)\(\, +  0 + 1 + 2 + 3 + 4\)

\( = \left( { – 5} \right) + \left[ {\left( { – 4} \right) + 4} \right] + \left[ {\left( { – 3} \right) + 3} \right] \)\(\,+ \left[ {\left( { – 2} \right) + 2} \right] +\left[ {\left( { – 1} \right) + 1} \right] + 0 =  – 5\)        

Xem thêm:  Câu 156 trang 25 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

b) Các số nguyên thỏa mãn -9 < x < 9 là:

-8; -7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

Ta có 

\((-8)+( -7)+( -6)+( -5)+( -4) \)\(\,+(-3)+( -2)+( -1)+ 0+ 1+ 2\)\(\,+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8\)

\( = \left[ {\left( { – 8} \right) + 8} \right] + \left[ {\left( { – 7} \right) + 7} \right] + \left[ {\left( { – 6} \right) + 6} \right] \)\(\,+ \left[ {\left( { – 5} \right) + 5} \right]+\left[ {\left( { – 4} \right) + 4} \right] + \left[ {\left( { – 3} \right) + 3} \right] \)\(\,+ \left[ {\left( { – 2} \right) + 2} \right] + \left[ {\left( { – 1} \right) + 1} \right] + 0=0\)

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 6 – Xem ngay

Câu 58 trang 75 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button