Giải bài tậpLớp 7

Câu 56 trang 79 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Hướng dẫn giải Câu 56 trang 79 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1.

Vẽ đồ thị của hàm số y = f(x) = 1,5x.

Vẽ đồ thị của hàm số y = f(x) = 1,5x. Bằng đồ thị, hãy tìm:

a) Các giá trị f(1);  f(-1);  f(-2);  f(2);  f(0).

b) Giá trị của x khi y = -1;  y = 0;  y = 4,5.

c) Các giá trị của x khi y dương; khi y âm.

Giải

Đồ thị hàm số đi qua O (0; 0)

Cho x = 2 \( \Rightarrow \) y = 1,5. 2 = 3

Ta có: A(2; 3)

Vẽ đường thẳng OA ta có đồ thị hàm số.

a) f(1)   =  1,5. 1 = 1,5

  f(-1) = 1,5. (-1) = -1,5

  f(-2) = 1,5. (-2) = -3

  f(2) = 1,5. 2 = 3

  f(0) = 0

\(\eqalign{
& b)y = – 1 \Rightarrow x = {1 \over {1,5}} = – {2 \over 3} \cr
& y = 0 \Rightarrow x = {0 \over {1,5}} = 0 \cr
& y = 4,5 \Rightarrow x = {{4,5} \over {1,5}} = 3 \cr} \)

c) y  > 0 \( \Rightarrow \)1,5x > 0 \( \Rightarrow \) x > 0                         

y < 0 \( \Rightarrow \) 1,5x < 0 \( \Rightarrow \) x < 0

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 7 – Xem ngay

Câu 56 trang 79 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button