Giải bài tậpLớp 7

Câu 54 trang 28 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Hướng dẫn giải Câu 54 trang 28 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2.

Thu gọn các đơn thức.

Thu gọn các đơn thức sau rồi tìm hệ số của nó:

a) \(\left( { – {1 \over 3}xy} \right).(3{{\rm{x}}^2}y{z^2})\)

b) -54y2. bx (b là hằng số)

c) \(- 2{{\rm{x}}^2}y.{\left( { – {1 \over 2}} \right)^2}x{\left( {{y^2}z} \right)^3}\)

Giải

a) \(\left( { – {1 \over 3}xy} \right).(3{{\rm{x}}^2}y{z^2}) \)

\(= \left( { – {1 \over 3}.3} \right).(x.{x^2}).(y.y).{z^2}\)

Xem thêm:  Câu 1, 2, 3, 4 trang 38 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

\(=  – {x^3}{y^2}{z^2}\)

Hệ số của đơn thức bằng -1

b) -54y2. bx = (-54b) xy2 (b là hằng số)

Hệ số của đơn thức là -54b

\(\eqalign{
& c) – 2{{\rm{x}}^2}y.{\left( { – {1 \over 2}} \right)^2}x{\left( {{y^2}z} \right)^3} \cr&= – 2{{\rm{x}}^2}y.{1 \over 4}x.{y^6}{z^3} \cr
& = \left( { – 2.{1 \over 4}} \right).({x^2}.x).(y.{y^6}).{z^3}\cr& = – {1 \over 2}{x^3}{y^7}{z^3} \cr} \)

Hệ số của đơn thức bằng \( – {1 \over 2}\).

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 7 – Xem ngay

Câu 54 trang 28 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button