Giải bài tậpLớp 7

Câu 4 trang 100 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Hướng dẫn giải Câu 4 trang 100 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1.

a) Vẽ đường tròn tâm O bán kính 2cm.

a) Vẽ đường tròn tâm O bán kính 2cm.

b) Vẽ góc AOB có số đo bằng \(60^\circ \). Hai điểm A, B nằm trên đường tròn (O; 2cm).

c) Vẽ góc BOC có số đo bằng \(60^\circ \). Điểm C thuộc đường tròn (O; 2cm).

d) Vẽ các tía OA’, OB’, OC’ lần lượt là tia đối của các tia OA, OB, OC. Các điểm A’; B’; C’  thuộc đường tròn (O; 2cm).

e) Viết tên năm cặp góc đối đỉnh.

g) Viết tên năm cặp góc bằng nhau mà không đối đỉnh.

Giải

a, b, c, d. Hình vẽ:

e) Tên 5 cặp góc đối đỉnh:

\(\widehat {AOB}\) và \(\widehat {A’OB’}\); \(\widehat {BOC}\) và \(\widehat {B’OC’}\);

\(\widehat {AOC}\) và \(\widehat {A’OC’}\); \(\widehat {AOB’}\) và \(\widehat {BOA’}\);

\(\widehat {AOC’}\) và \(\widehat {A’OC}\)

g) Vì \(\widehat {AOB} + \widehat {BOC} + \widehat {COA’} = 180^\circ \) (Kề bù)

\( \Rightarrow \widehat {COA’} = 180^\circ  – 60^\circ  – 60^\circ  = 60^\circ \)

Tên 5 cặp góc bằng nhau không đối đỉnh:

\(\eqalign{
& \widehat {AOB} = \widehat {BOC} = 60^\circ ;\widehat {BOC} = \widehat {COA’} = 60^\circ \cr
& \widehat {AOB} = \widehat {COA’} = 60^\circ ;\widehat {A’OB’} = \widehat {B’OC’} = 60^\circ \cr
& \widehat {AO{\rm{A}}’} = \widehat {BOB’} = 180^\circ \cr} \)

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 7 – Xem ngay

Câu 4 trang 100 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button