Giải bài tậpLớp 7

Câu 4.4; 4.5; 4.6 trang 14 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Hướng dẫn giải Câu 4.4; 4.5; 4.6 trang 14 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1.

Tìm x.

Câu 4.4 trang 14 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tìm x, biết:

\(\left| {x – 1} \right| + \left| {x – 4} \right| = 3x\).

Giải

Xét x < 1. Ta có 1 – x + 4 – x = 3x nên x = 1 (loại)

Xét 1 ≤ x ≤ 4. Ta có x – 1 + 4 – x = 3x nên x = 1 (nhận).

Xét x > 4. Ta có x – 1 + x – 4 = 3x nên x = -5 (loại).

Vậy x = 1.

Câu 4.5 trang 14 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tìm x, biết:

\(\left| {x + 1} \right| + \left| {x + 4} \right| = 3x.\)

Giải

Với \(\left| {x + 1} \right| \ge 0,\left| {x + 4} \right| \ge 0\) với mọi x nên 3x ≥ 0 hay x ≥ 0.

Với x ≥ 0 ta có x + 1 + x + 4 = 3x nên x = 5 (thỏa mãn).

Vậy x = 5.

Câu 4.6 trang 14 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tìm x, biết:

\(\left| {x\left( {x – 4} \right)} \right| = x\).

Giải

Vì vế trái \(\left| {x\left( {x – 4} \right)} \right| \ge 0\) với mọi x nên vế phải x ≥ 0.

Ta có: \(x\left| {x – 4} \right| = x\) (vì x ≥ 0).

Nếu x = 0 thì \(0\left| {0 – 4} \right| = 0\) (đúng)

Nếu x ≠ 0 thì ta có 

\(\left| {x – 4} \right| = 1 \Leftrightarrow x – 4 = \pm 1 \Leftrightarrow \left[ \matrix{
x = 5 \hfill \cr
x = 3 \hfill \cr} \right.\) (thỏa mãn)

Vậy x = 0, x = 5, x = 3

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 7 – Xem ngay

Câu 4.4; 4.5; 4.6 trang 14 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button