Giải bài tậpLớp 7

Câu 4.1, 4.2, 4.3 trang 43, 44 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Hướng dẫn giải Câu 4.1, 4.2, 4.3 trang 43, 44 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2.

Khẳng định nào sau đây sai?

Câu 4.1 trang 43 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Cho tam giác ABC. Trên đường trung tuyến AM của tam giác đó, lấy hai điểm D, E sao cho AD = DE = EM. Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng DE. Khi đó trọng tâm của tam giác ABC là:

(A) Điểm D                       (B) Điểm E

(C) Điểm O                       (D) Cả (A), (B), (C) đều sai

Giải

Do khoảng cách từ trọng tâm tới một đỉnh của tam giác bằng \({2 \over 3}\) độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh đó nên E là trọng tâm của tam giác ABC. Chọn (B) Điểm E.

Câu 4.2 trang 43 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Cho tam giác ABC, trên đường trung tuyến AD. Gọi G là điểm nằm giữa A và D sao cho \({{AG} \over {A{\rm{D}}}} = {2 \over 3}\). Tia BG cắt AC, tia CG cắt AB tại F. Khẳng định nào sau đây sai?

\(\left( A \right){{BG} \over {EG}} = 2\) 

\(\left( B \right){{FG} \over {CG}} = {2 \over 3}\)

(C) E là trung điểm của cạnh AC

(D) F là trung điểm của cạnh AB

Giải

Do ba đường trung tuyến của một tam giác quy đồng tại trọng tâm của tam giác và trọng tâm cách mỗi đỉnh một khoảng bằng \({2 \over 3}\) độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh đó nên (B) sai (vì \({{FG} \over {CG}} = {1 \over 2}\)). Chọn \(\left( B \right){{FG} \over {CG}} = {2 \over 3}\)

Câu 4.3 trang 44 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại trung điểm của mỗi đoạn. Gọi E và F theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng AD và BD. Các đoạn thẳng CE và CF lần lượt cắt đoạn thẳng AB tại I, J. Chứng minh rằng:

AI = IJ = JB

Giải

Gọi O là giao điểm của hai đoạn thẳng AB và CD. Xét hai tam giác ACD và BCD. Từ giả thiết suy ra I, J lần lượt là trọng tâm của tam giác ACD và tam giác BCD.

Do đó: \(OI = {1 \over 3}AO,AI = {2 \over 3}AO,{\rm{OJ}} = {1 \over 3}BO,BJ = {2 \over 3}BO\)

Theo giả thiết AO = BO nên

$${\rm{IJ}} = OI + {\rm{OJ = }}{2 \over 3}{\rm{AO = AI = BJ}}$$

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 7 – Xem ngay

Câu 4.1, 4.2, 4.3 trang 43, 44 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button