Giải bài tậpLớp 7

Câu 4.1; 4.2; 4.3 trang 14 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Hướng dẫn giải Câu 4.1; 4.2; 4.3 trang 14 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1.

Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng.

Câu 4.1 trang 14 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

Với x là số hữu tỉ:

Giải

A) – 2); B) – 5); C) – 4); D) – 3)

(Lưu ý: B có thể nối với 2) hoặc với 4).

Câu 4.2 trang 14 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Cho A = -12,7 . 32,6 + 2,7 . 12,8 + 12,7 . 2,6 + 2,7 . 17,2. Giá trị của biểu thức A là:

(A) – 300;                                                                 (B) -200;

(C) 300;                                                                   (D) 200.

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (A) – 300.

Câu 4.3 trang 14 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Cho a = -6, b = 3, c = -2.

Tính: \(\left| {a + b – c} \right|;\left| {a – b + c} \right|;\left| {a – b – c} \right|\)

Giải

\(\left| {a + b – c} \right| = \left| { – 6 + 3 – ( – 2)} \right| = \left| { – 6 + 3 + 2} \right|\)

\(= \left| { – 1} \right| = 1;\)

\(\left| {a – b + c} \right| = \left| { – 6 – 3 + ( – 2)} \right| = \left| { – 6 – 3 – 2} \right| \)

\(= \left| { – 11} \right| = 11;\)

\(\left| {a – b – c} \right| = \left| { – 6 – 3 – ( – 2)} \right| = \left| { – 6 – 3 + 2} \right| \)

\(= \left| { – 7} \right| = 7.\)

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 7 – Xem ngay

Câu 4.1; 4.2; 4.3 trang 14 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button