Giải bài tậpLớp 6

Câu 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 trang 12 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Hãy chọn đáp án đúng.

Câu 4.1 trang 12 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Phân số nào dưới đây là phân số tối giản?

\(\left( A \right){{125} \over {300}};\)

\(\left( B \right){{416} \over {634}};\)

\(\left( C \right){{351} \over {417}};\)

\(\left( D \right){{141} \over {143}}\)

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn đáp án \(\left( D \right){{141} \over {143}}\).

Câu 4.2 trang 12 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Phân số nào dưới đây không là phân số tối giản

\(\left( A \right){8 \over {81}};\)

\(\left( B \right){{28} \over {91}};\)

\(\left( C \right){{176} \over {177}}\)

\(\left( D \right){{17} \over {35}}\)

Hãy chọn đáp án đúng

Giải

Chọn đáp án \(\left( B \right){{28} \over {91}};\).

Câu 4.3 trang 12 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Viết tập hợp A các phân số bằng phân số \({{ – 21} \over {35}}\) 

Giải

Đưa \({{ – 21} \over {35}}\)  về dạng tối giản: \({{ – 21} \over {35}} = {{ – 3} \over 5}\)  

\(A = \left\{ {{{ – 3m} \over {5m}}\left| {m \in Z,m\# 0} \right.} \right\}\)             

Câu 4.4 trang 12 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Viết tập hợp B các phân số bằng \({{15} \over {48}}\) mà tử và mẫu là các số tự nhiên có hai chữ số.            

Giải

Ta có \({{15} \over {48}} = {5 \over {16}}\) . Các phân số bằng \({{15} \over {48}} = {5 \over {16}}\) có dạng \({{5m} \over {16m}}\) . Vì tử và mẫu là các số tự nhiên có hai chữ số nên  \(m \in \left\{ {2;3;4;5;6} \right\}\)  

Do đó  \(B = \left\{ {{{10} \over {32}},{{15} \over {48}},{{20} \over {64}},{{25} \over {80}},{{30} \over {96}}} \right\}\). 

Câu 4.5 trang 12 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Cho phân số \({\rm{A}} = {{n + 1} \over {n – 3}}\)(n ∈ Z, n # 3)

Tìm n để A là phân số tối giản

Giải

Để  A là phân số tối giản thì ƯCLN (n + 1; n – 3) = 1 hay ƯCLN ((n – 3) + 4; n – 3) = 1

Suy ra n – 3 \(\not  \vdots \) 2 hay n là số chẵn.

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 6 – Xem ngay

Câu 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 trang 12 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button