Giải bài tậpLớp 6

Câu 39 trang 12 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2

Chứng tỏ rằng (12n+1)/(30n+2) là phân số tối giản.

Chứng tỏ rằng \({{12n + 1} \over {30n + 2}}\) là phân số tối giản (n ∈ N).

Giải

Ta phải chứng tỏ tử số và mẫu của phân số có ước chung lớn nhất bằng 1 (vì n ∈ N)

Gọi ước chung của 12n+1 và 30n +2 là d, ta chứng minh d = 1  

Ta có: (12n+1) ⋮d nên 5.(12n+1) ⋮d

             (30n+2) ⋮d nên 2.(30n+2) ⋮d

Suy ra: \(\left[ {5.\left( {12n + 1} \right) – 2.(30n + 2)} \right] \vdots d\)

\( \Rightarrow \) (60n + 5 – 60n – 4) ⋮d

\( \Rightarrow \) 1⋮ d \( \Rightarrow \) d =1

\( \Rightarrow \) Vậy phân số \({{12n + 1} \over {30n + 2}}\) tối giản.

Hanoi1000

Xem lời giải SGK – Toán 6 – Xem ngay

Câu 39 trang 12 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button