Giải bài tậpLớp 7

Câu 33 trang 42 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Hướng dẫn giải Câu 33 trang 42 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2.

b) Tính độ dài AM.

Tam giác ABC cân tại A có AB = AC = 34cm, BC = 32cm. Kẻ đường trung tuyến AM.

a) Chứng minh rằng \(AM \bot BC\)

b) Tính độ dài AM.

Giải

a) Xét ∆AMB và ∆AMC:

                       AB = AC (gt)

Xem thêm:  Câu 19 trang 40 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

                       BM = CM (gt)

                       AM cạnh chung

Do đó: ∆AMB = ∆AMC (c.c.c)

\( \Rightarrow \widehat {AMB} = \widehat {AMC}\) (1)

Ta có: \(\widehat {AMB} + \widehat {AMC} = 180^\circ \) (hai góc kề bù)         (2)

Từ (1) và (2) suy ra: \(\widehat {AMB} = \widehat {AMC} = 90^\circ \)

Vậy: \(AM \bot BC\)

b) Xét tam giác vuông AMB ta có: \(\widehat {AMB} = 90^\circ \)

Theo định lý Pitago ta có:

$$\eqalign{
& \,\,\,\,A{B^2} = A{M^2} + B{M^2} \cr
& \Rightarrow A{M^2} = A{B^2} – B{M^2} = {34^2} – {16^2} \cr
& \,\,\,\,\,A{M^2} = 1156 – 256 = 900 \cr
& \Rightarrow AM = 30\left( {cm} \right) \cr} $$

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 7 – Xem ngay

Câu 33 trang 42 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button