Giải bài tậpLớp 7

Câu 30 trang 70 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Hướng dẫn giải Câu 30 trang 70 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1.

Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy?

Ba đội máy cày, cày ba cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong 3 ngày, đội thứ hai trong 5 ngày và đội thứ ba trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy, biết rằng đội thứ hai có nhiều máy hơn đội thứ ba 1 máy? (Năng suất các máy như nhau).

Giải

Gọi x (máy), y (máy), z (máy) lần lượt là số máy của ba đội (điều kiện x, y, z ∈ N*) và y – z =1

Vì diện tích cày như nhau, các máy cùng năng suất nên số máy và số ngày hoàn thành là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Ta có: \(3{\rm{x}} = 5y = 6{\rm{z}} \Rightarrow {x \over {{1 \over 3}}} = {y \over {{1 \over 5}}} = {z \over {{1 \over 6}}}\)

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\eqalign{
& {x \over {{1 \over 3}}} = {y \over {{1 \over 5}}} = {z \over {{1 \over 6}}} = {{y – z} \over {{1 \over 5} – {1 \over 6}}} = {1 \over {{1 \over {30}}}} = 30 \cr
& {x \over {{1 \over 3}}} = 30 \Rightarrow x = {1 \over 3}.30 = 10 \cr
& {y \over {{1 \over 5}}} = 30 \Rightarrow y = {1 \over 5}.30 = 6 \cr
& {z \over {{1 \over 6}}} = 30 \Rightarrow z = {1 \over 6}.30 = 5 \cr} \)

Vậy đội I có 10 máy cày, đội II có 6 máy cày, đội III có 5 máy cày.

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 7 – Xem ngay

Câu 30 trang 70 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button