Giải bài tậpLớp 6

Câu 3.1, 3.2, 3.3 trang 85, 86 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Hãy cho biết mỗi câu sau là đúng hay sai.

Câu 3.1 trang 85 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Hãy cho biết mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Góc có số đo 135° là góc nhọn;

b) Góc có số đo 75° là góc tù;

c) Góc có số đo 90° là góc bẹt;

d) Góc có số đo 180° là góc vuông;

e) Một góc không phải là góc tù thì phải là góc nhọn;

f) Một góc không phải là góc vuông thì phải là góc tù;

g) Một góc bé hơn góc bẹt  thì phải là góc tù;

h) Góc nhỏ hơn 1v là góc nhọn;

i) Góc tù nhỏ hơn góc bẹt.

Giải

Trong bài này chỉ có 2 câu h và i là đúng, các câu còn lại là sai

Câu 3.2 trang 86 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Cho hình bs.4

a) Hãy đọc tên các góc đỉnh O có trong hình đó;

b) Cho biết số đo của góc nhọn đỉnh O, một cạnh là Ot có trong hình đó;

c) Cho biết số đo của góc nhọn đỉnh O, một cạnh Om có trong hình đó;

d) Hãy đo và cho biết tên của các góc vuông đỉnh O có trong hình đó;

e) Cho biết số đo của các góc tù đỉnh O có trong hình đó;

f)  Hãy đo và cho biết tên của góc bẹt đỉnh O có trong hình đó.

Giải

a) Ta có các góc đỉnh O là: mOt, mOz, mOw,mOn, nOt, nOz, nOw, wOt, wOz, zOt.

b) \(\widehat {tOz} = 45^\circ \)

c) \(\widehat {mOn} = 30^\circ \)

d) \(\widehat {m{\rm{Ow}}} = 90^\circ \) và \(\widehat {{\rm{tOw}}} = 90^\circ \)

e) \(\widehat {tOn} = 150^\circ \) và \(\widehat {mOz} = 135^\circ \)

f) \(\widehat {tOm} = 180^\circ \)

Câu 3.3 trang 86 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

a) Hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhai tại điểm O và \(\widehat {xOy} = 90^\circ \). Hãy đo và cho biết số đo của các góc yOx’, x’Oy’, y’Ox.

b) Hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhai tại điểm O và \(\widehat {xOy} = 30^\circ \). Hãy đo và cho biết số đo của các góc yOx’, x’Oy’, y’Ox.

Giải

a) Các góc đó đều có số đo bằng \(90^\circ \)

b) \(\widehat {x’Oy’} = 30^\circ ,\widehat {x’Oy} = 150^\circ ,\widehat {xOy’} = 150^\circ \)

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 6 – Xem ngay

Câu 3.1, 3.2, 3.3 trang 85, 86 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button