Giải bài tậpLớp 6

Câu 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 trang 7, 8 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Câu 2.1 trang 7 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Phân số bằng phân số \( – {{16} \over {24}}\) là:

(A) \({{16} \over {24}}\);                 (B) \({{ – 2} \over { – 3}}\);

(C) \({{ – 2} \over 3}\);                 (D) \({{ – 16} \over { – 24}}\)

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn đáp án (C)\({{ – 2} \over 3}\)

Câu 2.2 trang 8 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

(A) \({{ – 3} \over 4}\) và \({{ – 4} \over 3}\);          (B) \( – {2 \over 3}\) và \({6 \over 9}\);

(C) \({3 \over 7}\) và \({{ – 3} \over 7}\);           (D) \({7 \over 8}\) và \({{ – 35} \over { – 40}}\) 

Hãy chọn câu trả lời đúng

Giải

Chọn đáp án (D) \({7 \over 8}\) và \({{ – 35} \over { – 40}}\).

Câu 2.3 trang 8 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Hãy tìm các số nguyên x và y, biết:

\({{ – 2} \over x} = {y \over 3}\) và x < 0 < y

Giải

Ta có x.y = -2.3 = -6. Vì x < 0 < y nên ta có bảng sau:

X

-6

-1

-3

-2

Y

1

6

2

3

Câu 2.4 trang 8 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Tìm các số nguyên x và y, biết:

               \({{x – 3} \over {y – 2}} = {3 \over 2}\) và x – y = 4

Giải

 \({{x – 3} \over {y – 2}} = {3 \over 2}\) nên 2(x – 3) = 3(y – 2)

Do đó 2x – 6 = 3y – 6 nên 2x = 3y

Suy ra 2x – 2y = y hay 2(x – y) = y

Nên 2. 4 = y

Vậy \(y = 8,x = {{3y} \over 2} = {{3.8} \over 2} = 12\)

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 6 – Xem ngay

Câu 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 trang 7, 8 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button