Giải bài tậpLớp 6

Câu 156 trang 40 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2

Hỏi số cam bác nông dân đã mang đi bán?

Một bác nông dân mang cam đi bán. Lần thứ nhất bán \({1 \over 2}\) số cam và \({1 \over 2}\) quả; lần thứ hai bán \({1 \over 3}\) số cam còn lại và \({1 \over 3}\) quả; lần thứ ba bán \({1 \over 4}\) số cam còn lại và \({3 \over 4}\) quả. Cuối cùng còn 24 quả cam. Hỏi số cam bác nông dân đã mang đi bán?

Giải

Số cam còn lại sau lần bán thứ ba là:

\(24 + {3 \over 4} = {{99} \over 4}\) (quả)

\({{99} \over 4}\) quả chiếm \(1 – {1 \over 4} = {3 \over 4}\) số cam còn lại sau lần bán thứ 2

Số cam còn lại sau lần bán thứ hai là:

\({{99} \over 4}:{3 \over 4} = {{99} \over 4}.{4 \over 3} = 33\) (quả)

Số cam còn lại sau lần bán thứ hai là:

\(33 + {1 \over 3} = {{100} \over 3}\) (quả)

Số cam còn lại sau lần bán thứ hai chiếm:

\(1 – {1 \over 3} = {2 \over 3}\) số cam còn lại sau lần bán thứ nhất.

Số cam còn lại sau lần bán thứ nhất:

\({{100} \over 3}:{2 \over 3} = {{100} \over 3}.{3 \over 2} = 50\) (quả)

Số cam bác nông dân mang đi bán là:

\(\left( {50 + {1 \over 2}} \right):{1 \over 2} = 101\) (quả) 

Hanoi1000

Xem lời giải SGK – Toán 6 – Xem ngay

Câu 156 trang 40 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button