Giải bài tậpLớp 6

Câu 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 trang 36, 37 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Hãy chọn đáp án đúng.

Câu 15.1 trang 36 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

\({3 \over 7}\) của 28 thì bằng \({{12} \over 7}\) của số

(A) 7;                          (B) 12;

(C) 4;                          (D) \({{36} \over {49}}\)

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn đáp án (A) 7.

Câu 15.2 trang 36 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

\({1 \over 3}\) % của một số là 10. Số đó là

(A) 0,07;                  (B) 0,3;

(C) 3;                       (D) 3000        

Hãy chọn đáp án đúng

Giải

Chọn đáp án (D) 3000.

Câu 15.3 trang 37 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Một người mang một sọt cam đi bán. Sau khi bán \({3 \over 7}\) số cam và 2 quả thì số cam còn lại là 45 quả. Tính số cam người ấy mang đi bán

Giải

\({4 \over 7}\) số cam người ấy mang đi bán là 46 + 2 = 48 (quả)

Vậy số cam mang đi bán là: \(48:{4 \over 7} = 84\) (quả)

Câu 15.4 trang 37 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Hai đội công nhân sửa hai đoạn đường có chiều dài tổng cộng là 200m. Biết rằng \({1 \over 6}\) đoạn đường đội thứ nhất sửa bằng \({1 \over 4}\) đoạn đường đội thứ hai sửa. Tính chiều dài đoạn đường mỗi đội đã sửa

Giải

\({1 \over 4}\) đoạn đường đội thứ hai sửa bằng \({1 \over 6}\) đoạn đường đội thứ nhất sửa, nên đoạn đường đội thứ hai sửa bằng \({1 \over 6}.4 = {4 \over 6} = {2 \over 3}\) (đoạn đường) đội thứ nhất sửa.

Chiều dài đoạn đường cả hai đội sửa bằng:

\(1 + {2 \over 3} = {5 \over 3}\) (đoạn đường của đội thứ nhất)

Vậy đoạn đường đội thứ nhất sửa là:

\(200:{5 \over 3} = 120\) (m)

Đoạn đường đội thứ hai sửa là:

200 – 120 = 80 (m)

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 6 – Xem ngay

Câu 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 trang 36, 37 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button