Giải bài tậpLớp 6

Câu 148 trang 90 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Cho a= -7, b = 4. Tính giá trị của biểu thức.

Cho  a= -7,  b = 4. Tính giá trị của biểu thức sau:

a) \({\rm{}}{a^2} + 2.a.b + {b^2}\)  và (a+ b).(a+b)

b) \({a^2} – {b^2}\) và (a+b).(a-b)

Giải

Với a = -7,  b = 4,  ta có:

a) \({a^2} + 2.a.b + {b^2}\)

= \({\left( { – 7} \right)^2} + 2.\left( { – 7} \right).4 + {4^2}\)

= \(49 – 56 + 16 = 9\)

Xem thêm:  Câu 154 trang 25 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

\(\left( {a + b} \right).\left( {a + b} \right)\)

= \(\left[ {\left( { – 7} \right) + 4} \right].\left[ {\left( { – 7} \right) + 4} \right] \)

= \(\left( { – 3} \right).\left( { – 3} \right) = 9\)

b) \({a^2} – {b^2} = {\left( { – 7} \right)^2} – {4^2} = 49 – 16 = 33\)

\(\left( {a + b} \right).\left( {a – b} \right) = \left[ {\left( { – 7} \right) + 4} \right].\left[ {\left( { – 7} \right) – 4} \right]\)

= \(\left( { – 3} \right).\left( { – 11} \right) = 33\)

Hanoi1000

Xem lời giải SGK – Toán 6 – Xem ngay

Câu 148 trang 90 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button