Giải bài tậpLớp 6

Câu 135 trang 36 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2

Hỏi tổng số học sinh khối 6 của trường đó và số học sinh của mỗi lớp?

Khối 6 của một trường có 4 lớp. Số học sinh lớp 6A bằng \({9 \over {25}}\) tổng số học sinh của ba lớp còn lại. Số học sinh lớp 6B bằng \({{21} \over {64}}\) tổng số học sinh ba lớp còn lại. Số học sinh lớp 6C bằng \({4 \over {13}}\) tổng số học sinh ba lớp còn lại. Số học sinh lớp 6D là 43 bạn. Hỏi tổng số học sinh khối 6 của trường đó và số học sinh của mỗi lớp?

Giải

Số học sinh lớp 6A chiếm \({9 \over {9 + 25}} = {3 \over {34}}\) (tổng số học sinh toàn khối)

Số học sinh lớp 6B chiếm \({{21} \over {21 + 64}} = {{21} \over {85}}\) (tổng số học sinh toàn khối)

Số học sinh lớp 6C chiếm \({4 \over {4 + 13}} = {4 \over {17}}\) (tổng số học sinh toàn khối)

Phân số chỉ phần học sinh lớp 6D chiếm tổng số toàn khối:

$$1 – \left( {{9 \over {34}} + {{21} \over {85}} + {4 \over {17}}} \right) = {{170} \over {170}} – \left( {{{45} \over {170}} + {{42} \over {170}} + {{40} \over {170}}} \right) = {{43} \over {170}}$$

Tổng số học sinh toàn khối 6 là:

\(43:{{43} \over {170}} = 43.{{170} \over {43}} = 170\) (Học sinh)

Số học sinh lớp 6A là: \(170.{9 \over {34}} = 45\) (Học sinh)

Số học sinh lớp 6B là: \(170.{{21} \over {85}} = 42\) (Học sinh)

Số học sinh lớp 6C là: \(170.{4 \over {17}} = 40\) (Học sinh) 

Hanoi1000

Xem lời giải SGK – Toán 6 – Xem ngay

Câu 135 trang 36 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button