Giải bài tậpLớp 7

Câu 13 trang 138 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Hướng dẫn giải Câu 13 trang 138 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1.

Tính góc ACB bằng cách xem nó là góc ngoài của một tam giác.

Trên hình bên có Ax song song với By, \(\widehat {{\rm{CAx}}} = 50^\circ ,\widehat {CBy} = 40^\circ \). Tính \(\widehat {ACB}\) bằng cách xem nó là góc ngoài của một tam giác.

Giải

Kéo dài AC cắt By tại D.

Vì \(By{\rm{ }}//{\rm{ }}Ax{\rm{ }} =  > \widehat {{D_1}} = \widehat A\) (2 góc so le trong)

Mà \(\widehat A = 50^\circ \left( {gt} \right)\) nên \(\widehat {{D_1}} = 50^\circ \)

Trong ∆DBC ta có \(\widehat {ACB}\) là góc ngoài tại đỉnh C

\( \Rightarrow \widehat {ACB} = \widehat B + \widehat {{D_1}}\) (tính chất góc ngoài của tam giác)

\( \Rightarrow \widehat {ACB} = 40^\circ  + 50^\circ  = 90^\circ \)

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 7 – Xem ngay

Câu 13 trang 138 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button