Giải bài tậpLớp 6

Câu 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 trang 33, 34 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng.

Câu 13.1 trang 33 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng:

A) Hỗn số \(2{3 \over 7}\) viết dưới dạng phân số là                1) \( – {{17} \over 7}\)

B) Hỗn số \( – 2{3 \over 7}\) viết dưới dạng phân số là            2) \({{36} \over 7}\)

C) Hỗn số \( – 3{2 \over 5}\) viết dưới dạng phân số là            3) \({{17} \over 7}\)

D) Hỗn số \(5{1 \over 7}\) viết dưới dạng phân số là                4) \( – {{13} \over 5}\)

                                                                                        5) \( – {{17} \over 5}\)

Giải

A) – 3;        B) – 1;          C) – 5;          D) – 2.

Câu 13.2 trang 34 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Điền dấu x vào ô thích hợp trong bảng sau:

Câu

Đúng

Sai

a) Hỗn số \( – 3{1 \over 4}\) bằng \( – 3 + {1 \over 4}\)

 

 

b) Hỗn số \(6{2 \over 7}\) bằng \({{44} \over 7}\)

 

 

c) Hỗn số \( – 10{4 \over 5}\) bằng \( – 10 – {4 \over 5}\)

 

 

d) Hỗn số \( – 3{5 \over 8} + 5\) bằng \(2{5 \over 8}\)

 

 

 Giải

Câu

Đúng

Sai

a) Hỗn số \( – 3{1 \over 4}\) bằng \( – 3 + {1 \over 4}\)

 

x

b) Hỗn số \(6{2 \over 7}\) bằng \({{44} \over 7}\)

x

 

c) Hỗn số \(- 10{4 \over 5}\) bằng \( – 10 – {4 \over 5}\)

x

 

d) Hỗn số \( – 3{5 \over 8} + 5\) bằng \(2{5 \over 8}\)

 

x

Câu 13.3 trang 34 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Tìm các phân số tối giản biết rằng: tích của tử và mẫu bằng 220; phân số tối giản đó có thể biểu diễn bởi một số thập phân

Giải

220 = 22. 5. 11 nên ta có các phân số tối giản sau đây thỏa mãn các điều kiện của bài toán:

$${{55} \over 4} = 13,75;{{44} \over 5} = 8,8;{{11} \over {20}} = 0,55$$

Câu 13.4 trang 34 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

So sánh: \(A = {{{{20}^{10}} + 1} \over {{{20}^{10}} – 1}}\) và \(B = {{{{20}^{10}} – 1} \over {{{20}^{10}} – 3}}\)

Giải

Cách 1:

\({\rm{A}} = {{{{20}^{10}} + 1} \over {{{20}^{10}} – 1}} = 1{2 \over {{{20}^{10}} – 1}}\)                 (1)

\(B = {{{{20}^{10}} – 1} \over {{{20}^{10}} – 3}} = 1{2 \over {{{20}^{10}} – 3}}\)                         (2)

Vì \({2 \over {{{20}^{10}} – 1}} < {2 \over {{{20}^{10}} – 3}}\)                           (3)

Nên từ (1) (2) và (3) suy ra A > B

Cách 2: Ta đã biết \({a \over b} > 1 \Rightarrow {a \over b} > 1{{a + n} \over {b + n}}\left( {a,b,n \in N * } \right)\);

\(B = {{{{20}^{10}} – 1} \over {{{20}^{10}} – 3}} > 1\) nên \(B = {{{{20}^{10}} – 1} \over {{{20}^{10}} – 3}} > {{{{20}^{10}} – 1 + 2} \over {{{20}^{10}} – 3 + 2}} = {{{{20}^{10}} + 1} \over {{{20}^{10}} – 1}} = A\)

Vậy B > A.

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 6 – Xem ngay

Câu 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 trang 33, 34 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button