Giải bài tậpLớp 7

Câu 127 trang 31 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Hướng dẫn giải Câu 127 trang 31 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1.

Tìm x, y, z trong các trường hợp sau đây.

Tìm x, y, z trong các trường hợp sau đây, bạn sẽ thấy điều kì lạ:

a) 5.x = 6,25 ; 5 + x = 6,25

b) \({3 \over 4}.y =  – 2,25;{3 \over 4} + y =  – 2,25\)

c) 0,95. z = -18,05 ; 0,95 + z = -18,05

Giải

\(\eqalign{
& a)\;5.x = 6,25 \cr&x = 6,25:5 \cr&x = {\rm{1}},25 \cr
& 5 + x = 6,25 \cr&x = 6,25 – 5 \cr&x = 1,25 \cr} \)

Xem thêm:  Câu 1, 2, 3, 4 trang 55 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

\(\eqalign{
& b){3 \over 4}.y = – 2,25 \cr& y = – 2,25:{3 \over 4} \cr
& y = – 2,25:0,75 \cr& y = – 3 \cr
& {3 \over 4} + y = – 2,25 \cr& y = – 2,25 – {3 \over 4} \cr
&  y = – 2,25 – 0,75 \cr&y = – 3 \cr} \) 

\(\eqalign{
& c)0,95.{\rm{ }}z = – 18,05 \cr
&  z = – 18,05:0,95 \cr
& z = – 19 \cr
& 0,95 + z = – 18,05 \cr
& z = – 18,05 – 0,95 \cr
&  z = – 19 \cr} \)

Ta có: ax =  b (a ≠ 0) và a +x = b

Suy ra: \({\rm{x}} = {b \over a} = b – a \)

Xem thêm:  Câu 1, 2, 3, 4 trang 110, 111 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

\(b = a(b – a) \)

\(b = ab – {a^2}\)

\(  {a^2} = ab – b \)

\({a^2} = b(a – 1)\)             

Nếu a ≠1  ta có \(b = {{{a^2}} \over {a – 1}}\)

Chọn: a = 5\( \Rightarrow \) b = 6,25 trường hợp a

Chọn: \({\rm{a}} = {3 \over 4} \Rightarrow b =  – 2,25\) trường hợp b

Chọn: a = 0,95\( \Rightarrow \) c = -18,05 trường hợp c

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 7 – Xem ngay

Câu 127 trang 31 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button