Giải bài tậpLớp 7

Câu 120 trang 30 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Hướng dẫn giải Câu 120 trang 30 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1.

Tính bằng cách hợp lý.

Tính bằng cách hợp lý:

\({\rm{A}} = ( – 5,85) + \left\{ {\left[ {\left( { + 41,3} \right) + \left( { + 5} \right)} \right] + \left( { + 0,85} \right)} \right\}\) 

\(B = \left( { – 87,5} \right) + \left\{ {\left( { + 87,5} \right) + \left[ {\left( { + 3,8} \right) + ( – 0,8)} \right]} \right\}\) 

\(C = \left[ {\left( { + 9,5} \right) + \left( { – 13} \right)} \right] + \left[ {\left( { – 5} \right) + \left( { + 8,5} \right)} \right]\) 

Giải

\(\eqalign{
& {\rm{A}} = ( – 5,85) + \left\{ {\left[ {\left( { + 41,3} \right) + \left( { + 5} \right)} \right] + \left( { + 0,85} \right)} \right\} \cr
& = \left\{ {\left( { – 5,85} \right) + \left[ {\left( { + 5} \right) + \left( { + 0,85} \right)} \right]} \right\} + \left( { + 41,3} \right) \cr
& = \left\{ {\left( { – 5,85} \right) + \left( { + 5,85} \right)} \right\} + \left( { + 41,3} \right) \cr
& = 41,3 \cr} \)

Xem thêm:  Giải bài 6 trang 57 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 1 - Chân trời sáng tạo

\(\eqalign{
& B = \left( { – 87,5} \right) + \left\{ {\left( { + 87,5} \right) + \left[ {\left( { + 3,8} \right) + ( – 0,8)} \right]} \right\} \cr
& = \left[ {\left( { – 87,5} \right) + \left( { + 87,5} \right)} \right] + \left[ {\left( { + 3,8} \right) + ( – 0,8)} \right] \cr
& = 0 + 3 = 3 \cr} \)

\(\eqalign{
& C = \left[ {\left( { + 9,5} \right) + \left( { – 13} \right)} \right] + \left[ {\left( { – 5} \right) + \left( { + 8,5} \right)} \right] \cr
& = \left[ {\left( { + 9,5} \right) + \left( { + 8,5} \right)} \right] + \left[ {\left( { – 13} \right) + ( – 5)} \right] \cr
& = 18 + ( – 18) = 0 \cr} \)

Xem thêm:  Câu 35 trang 42 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Hanoi1000.vn

 

 

Xem lời giải SGK – Toán 7 – Xem ngay

Câu 120 trang 30 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button