Giải bài tậpLớp 7

Câu 12 trang 138 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Hướng dẫn giải Câu 12 trang 138 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1.

Tính góc BIC.

Cho tam giác ABC. Các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau ở I. Tính \(\widehat {BIC}\) biết rằng:

a) \({\rm{}}\widehat B = 80^\circ ,\widehat C = 40^\circ \)

b) \(\widehat A = 80^\circ \)

c) \(\widehat A = m^\circ \)

Giải

a) Ta có

Xem thêm:  Câu 136 trang 33 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

\(\widehat {{B_1}} = {1 \over 2}\widehat {ABC} = {1 \over 2}.80^\circ  = 40^\circ \) (vì BD là tia phân giác của \(\widehat {ABC}\))

\(\widehat {{C_1}} = {1 \over 2}\widehat {ACB} = {1 \over 2}.40^\circ  = 20^\circ \) (vì CE là tia phân giác của \(\widehat {ACB}\))

Trong ∆IBC, ta có: \(\widehat {BIC} + \widehat {{B_1}} + \widehat {{C_1}} = 180^\circ \) (tổng 3 góc trong tam giác)

\(\widehat {BIC} = 180^\circ  – \left( {\widehat {\widehat {{B_1}} + {C_1}}} \right) = 180^\circ  – \left( {40^\circ  + 20^\circ } \right) = 120^\circ \)

b) Ta có:

\(\widehat {{B_1}} = {1 \over 2}\widehat B\) (vì BD là tia phân giác \(\widehat B\))

\(\widehat {{C_1}} = {1 \over 2}\widehat C\) (vì CE là tia phân giác \(\widehat C\))

Trong ∆ABC, ta có:

\(\widehat A + \widehat B + \widehat C = 180^\circ \) (tổng ba góc trong tam giác)

Suy ra \(\widehat B + \widehat C = 180^\circ  – \widehat A = 180^\circ  – 80^\circ  = 100^\circ \)

Trong ∆IBC, ta có: \(\widehat {BIC} + \widehat {{B_1}} + \widehat {{C_1}} = 180^\circ \)

Vậy \(\widehat {BIC} = 180^\circ  – \left( {\widehat {{B_1}} + \widehat {{C_1}}} \right) = 180^\circ  – {{\widehat B + \widehat C} \over 2} = 180^\circ  – {{100^\circ } \over 2} = 130^\circ \)

Xem thêm:  Câu 26 trang 107 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

c) Ta có: \(\widehat B + \widehat C = 180 – m^\circ \)

Vậy \(\widehat {BIC} = 180^\circ  – {{180^\circ  – m^\circ } \over 2} = 180^\circ  – 90^\circ  + {{m^\circ } \over 2} = 90^\circ  + {{m^\circ } \over 2}\)

Hanoi1000.vn

Xem lời giải SGK – Toán 7 – Xem ngay

Câu 12 trang 138 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button