Giải bài tậpLớp 6

Câu 112 trang 31 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2

Tính.

Tính

a) \({\rm{}}6{3 \over 8} + 5{1 \over 2}\)                               b) \(5{3 \over 7} – 2{3 \over 7}\)

c) \( – 5{1 \over 7} + 3{2 \over 5}\)                            d) \({\rm{}} – 2{1 \over 3} – 1{2 \over 7}\)

Giải

a) \({\rm{}}6{3 \over 8} + 5{1 \over 2} = \left( {6 + 5} \right) + \left( {{3 \over 8} + {1 \over 2}} \right) \)

\(= 11 + \left( {{3 \over 8} + {4 \over 8}} \right) = 11 + {7 \over 8} = 11{7 \over 8}\) 

Xem thêm:  Câu 90 trang 54 Sách Giải Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

b) \(5{3 \over 7} – 2{3 \over 7} = \left( {5 – 2} \right) + \left( {{3 \over 7} – {3 \over 7}} \right) = 3\) 

\(\eqalign{
& c) – 5{1 \over 7} + 3{2 \over 5} = \left( { – 5 + 3} \right) + \left( {{{ – 1} \over 7} + {2 \over 5}} \right) \cr
& = – 2 + \left( {{{ – 5} \over {35}} + {{14} \over {35}}} \right) = – 2 + {9 \over {35}} \cr
& = – 1 – {{35} \over {35}} + {9 \over {35}} = – 1{{26} \over {35}} \cr} \)

\(\eqalign{
& {\rm{d}})- 2{1 \over 3} – 1{2 \over 7} = – \left( {2{1 \over 3} + 1{2 \over 7}} \right) \cr
& = – \left[ {\left( {2 + 1} \right) + \left( {{1 \over 3} + {2 \over 7}} \right)} \right] \cr
& = – \left[ {3 + \left( {{7 \over {21}} + {6 \over {21}}} \right)} \right] = – 3{{13} \over {21}} \cr} \)

Xem thêm:  Câu 74 trang 14 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Hanoi1000

Xem lời giải SGK – Toán 6 – Xem ngay

Câu 112 trang 31 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button